Radnice jde do rekonstrukce, úřad se musí stěhovat

Již jen měsíc bude fungovat úřad obvyklým způsobem. Poté čeká úředníky jednotlivých odborů, kanceláře radních i starosty náročné stěhování. Budova radnice se na rok a půl promění ve staveniště, aby se mohla uskutečnit její celková rekonstrukce. Úřad se po tuto dobu přesune na detašovaná pracoviště.

"Termín stěhování úřadu je naplánován na dobu od 5. do 18. května," uvedla tajemnice úřadu městské části Lenka Pokorná. "Po dobu nezbytnou pro přesun bude úřad zcela uzavřen," dodala. Fungovat by měly pouze informační kanceláře, které budou posíleny dalšími pracovníky pro ověřování dokumentů. Z telefonních čísel bude k dispozici pouze jedna speciální telefonní linka, kterou radnice s dostatečným předstihem oznámí. Lidé budou mít možnost volat i na bezplatnou infolinku 800 800 001.

Vedení úřadu oznamuje datum stěhování s měsíčním předstihem, nicméně připouští, že do naplánovaného termínu mohou zasáhnout nepředvídatelné okolnosti. "Může dojít k jeho posunutí v rámci správních lhůt při výběru dodavatele stavby. Dodavatele vybere rada městské části z výběrového řízení, proti rozhodnutí se však může někdo odvolat," vysvětluje tajemnice s tím, že doufá, že se plánované datum stěhování podaří dodržet. "Věříme, že nedojde ke zbytečným zmatkům a že to občané případně pochopí. Chceme však, aby na uzavření radnice byli předem připraveni." Z úřadu se musí během 14 dnů přestěhovat 283 zaměstnanců, budova se musí vyklidit, předat dodavateli stavby a musejí se oživit nová pracoviště.

Kam se úřad stěhuje

Po dobu rekonstrukce radnice budou úředníci pracovat v bývalé poliklinice Pod Marjánkou, část z nich bude mít kanceláře na Dědině v komplexu Delta. Na svých původních pracovištích zůstane pouze agenda osobních dokladů ve Čkalově ulici, živnostenský odbor v ulici Z. Wintera a odbor státní a sociální podpory v ulici Jugoslávských partyzánů. K němu se přistěhuje část odboru sociálních věcí, která má na starosti sociální péči a dávky pro zdravotně postižené a seniory.

Starosta a radní Prahy 6 budou sídlit v poliklinice Pod Marjánkou a docházet i na Deltu. Podrobné informace chce radnice dodat lidem do schránek. "V polovině měsíce dubna vydáme speciální leták, kde bude přesně rozepsáno, na které adrese sídlí jednotlivé odbory. Leták bude obsahovat i spojení MHD, kterými se k nám lidé dostanou," vysvětluje tajemnice Pokorná s tím, že letáky budou distribuovat do schránek a k dispozici budou i v informačních kancelářích. Informace bude možné získat i na úředních deskách.

Během stěhování od 5. do 18. května nebudou funkční telefonní čísla ani emailové adresy, protože úředníci nebudou mít k dispozici počítače. Po přestěhování však zůstanou stejné. Stejná zůstane i poštovní doručovací adresa (Čs. armády 23, 160 52 Praha 6), která bude jen přesměrována. Nemění se ani úřední hodiny.

Návrat do moderního

Provizorní chod úřadu by měl trvat do konce roku 2009. Poté se vrátí do své původní budovy. Ta by měla nabídnout nejen moderní prostory s centrálním komunikačním centrem, ale i řadu nových služeb. Kromě toho přibudou kapacitní výtahy nebo parkovací stání ve vnitrobloku. Úřední prostory se zvětší o část bývalého sídla obvodního soudu a o přístavbu do dvora.

Uzavření úřadu a jeho stěhování: 5. - 18. 5.
Od 19. 5. bude úřad fungovat na detašovaných parcovištích

Nemění se: Živnostenský odbor (ul. Z. Wintera), Odbor státní sociální podpory (ul. Jugosl. partyzánů), Odbor evidence osob a osobních dokladů (ul. V. P. Čkalova), SNEO (ul. Nad Alejí)