Rozhovor s Petrem Hrdinou, předsedou komise pro sportovní aktivity

Čím se zabývá komise, které předsedáte, zabývá? Při udělování grantů upřednostňujete spíše masové sporty nebo podporujete i sporty okrajové? Je podle Vás správné, že městská část podporuje granty sportovní kluby a oddíly, i když si řada z nich sama vydělává?

Čím se zabývá komise, které předsedáte, zabývá?
Jednou z hlavních aktivit naší komise je projednávání rozdělení grantů na sportovní a volnočasové aktivity. Kromě grantů určených pro sportovní či volnočasové akce nebo dlouhodobou činnost Praha 6 podporuje též obnovu a opravu objektů, které slouží tělovýchovné činnosti. Pro letošní rok vyčlenila Praha 6 na "neinvestiční" granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit 1,2 mil. korun, na opravu a obnovu tělovýchovných objektů letos směřuje 3,5 mil. korun.

Při udělování grantů upřednostňujete spíše masové sporty nebo podporujete i sporty okrajové?
Při udělování grantů se vždy snažíme zohlednit počet lidí, který bude našimi penězi podpořen. Nezůstáváme však pouze u podpory masovějších akcí, v několika případech přispíváme též okrajovějším aktitivám, pokud tyto aktivity považujeme za důležité či výjimečné. Dalšími zvažovanými kritérii je dlouhodobější působení či spolehlivost žádající organizace.

Je podle Vás správné, že městská část podporuje granty sportovní kluby a oddíly, i když si řada z nich sama vydělává?
Myslím si, že ano. S ohledem na výši grantů nelze hovořit o tom, že by Praha 6 dotovala nějaké sportovní podnikání. Navíc při rozhodování o grantech se snažíme zohlednit též možnosti, které má daný oddíl či klub pro získání financí z jiných zdrojů, abychom nepřispívali pouze těm velkým, které mají více zdrojů financování.