Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Blíží se datum stěhování radnice do Břevnova a na Dědinu. Neobáváte se, že se tím ztíží občanům podmínky pro vyřizování jejich záležitostí? Kácení stromů na různých místech Prahy 6 vyvolává vlnu nespokojenosti. Lze to vůbec nějak obhájit?

Blíží se datum stěhování radnice do Břevnova a na Dědinu. Neobáváte se, že se tím ztíží občanům podmínky pro vyřizování jejich záležitostí?
Bohužel ano. A nejen občanům, ale i zaměstnancům radnice. Všichni budeme úřadovat v náhradních prostorách. Přesto jsme se k tomuto kroku museli rozhodnout. Radnice byla kdysi postavena jako ubytovna pro důstojníky armády. Přesto jsme se snažili zde řadu let tvořit prostředí, ve kterém by občané mohli řešit své záležitosti. Bohužel se rozsah agendy a styl práce v posledních letech tak výrazně posunul, že nejsme schopni ve stávající budově plnit plnohodnotný servis. Nicméně jsem vždy tvrdil, že do případné rekonstrukce se nepustíme dřív, dokud nebudeme mít vyřešen a uveden do patřičného stavu obecní majetek. Myslíme si, že po té, co se mnoho udělalo při rekonstrukcích škol, privatizaci bytového fondu, výstavbě a rekonstrukci parků a realizaci chodníkového programu je nutné přistoupit i k samotné rekonstrukci budovy úřadu.

Kácení stromů na různých místech Prahy 6 vyvolává vlnu nespokojenosti. Lze to vůbec nějak obhájit?
Pro správné pochopení je třeba rozlišovat dva stavy kdy městská část vykonává v případě kácení pouze státní správu a kdy je kácení její iniciativou. Například uliční zeleň nám nepatří a nespravujeme jí. Proto se často ani nedozvíme, jaké plány s jednotlivými stromy má její vlastník, Technická správa komunikací. V podobné situaci jsme, když se na našem území realizují dopravní stavby. Vždy však striktně požadujeme za každé kácení odpovídající náhradní výsadbu. A zároveň se snažíme řešit koncepci. Jsou totiž dva úhly pohledu. Zda nechat různé druhy stromů s různou životností a v různém zdravotním stavu růst volně, bez koncepce nebo se snažit městskou zeleň sjednotit. Přikláníme se k tomu, řešit zeleň jako součást celého území, kde žijeme. Chceme, aby kvalitní stromy a keře byly nejen teď, ale i za pět či dvacet let, aby s vlastním bydlením vytvořila zeleň nějaký logický celek. Domnívám se, že ne nadarmo se říká, že správný zahradník musí mít dobré srdce a ostrou sekeru.