Vytěžená zemina z okruhu pojede vlakem

Stavba městského okruhu zvolna zasahuje Prahu 6, radnice jedná o vhodných trasách odvozu zeminy.

Práce na mimoúrovňové křižovatce Malovanka postupují těžbou na severní straně křižovatky, kde se dostávají do úrovně jejího dna, a dochází ke kotvení opěrných stěn. Aby se zabránilo znečišťování komunikací, byla vybudována 250 m dlouhá provizorní stavební komunikace, na které se vozy čistí před vjezdem na Patočkovu. "Čistotu silnic hlídá TSK a k žádným excesům nedochází," uvedla koordinátorka strategického rozvoje pro Prahu 6 Jaroslava Trnková. Materiál z oblasti Malovanky se odváží nejkratší možnou cestou směrem do Kladna.

Pro průjezd v oblasti Malovanky jsou prozatím zachovány dva jízdní pruhy v obou směrech. V létě by mělo dojít k výstavě nové lávky pro pěší, která nahradí tu stávající, a otevře se jáma na druhé straně.

V souvislosti s vznikajícím staveništěm pro městský okruh bylo na pozemcích u Prašného mostu zrušeno zahradnictví Baobab a stavební buňky Metrostavu zabraly i část soukromého parkoviště při dejvickém nádraží. Na chybějící parkovací místa zareagovala i Praha 6. "S tímto vědomím jsme prodloužili platnost parkovacích stání v ul. Dejvické, Generála Píky či Kyjevská, která byla dočasně zřízena v souvislosti s přestavbou náměstíčka Wuchterlova," uvedl radní Jan Záruba.

Městská část zároveň jedná s Metrostavem o přepravních trasách vytěžené zeminy a o rozložení přepravních kapacit. "Snažíme se jednat o co nejmenším zatížení komunikací a nalézt co největší množství skládkových prostor, aby se zátěž rozdělila. Již od května by se materiál, který se dosud odvážel přes Vítězné náměstí do Roztok, měl přepravovat po železnici," uvedla Jaroslava Trnková.

V souvislosti se stěhováním úřadu na polikliniku Pod Marjánkou je dočasně zrušeno informační centrum k městskému okruhu. Místo fungování náhradní kanceláře oznámíme v dalším vydání Šestky.