Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Dejvické divadlo si o svém osudu bude rozhodovat samo. Volnost mu poskytli zastupitelé Prahy 6, kteří se svým rozhodnutím vzdali dosavadních práv městské části jakožto zřizovatele a přenechali je uměleckému souboru Dejvického divadla.

"Soubor divadla naši nabídku, která je míněna jako ocenění jeho dlouholeté úspěšné činnosti, přijal," sdělila radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová. Divadlo nadále zůstává obecně prospěšnou společností, zastupitelé však schválili změny v zakládací listině. Z těch vyplývá, že městská část zůstává jejím zakladatelem, nadále ale nebude zasahovat do chodu divadla. Divadlo si zvolí nové členy dozorčí a správní rady, jejichž počet se sníží z devíti na šest. "Schválené změny jsou výsledkem dlouhodobých jednání a návrh byl schválen jak správní radou divadla, tak kulturní komisí a radou městské části," uvedla Kejkrtová s tím, že postup a způsob, jak převést pravomoce na divadlo, se hledal od srpna, kdy tato nabídka ze strany městské části přišla. Tehdy vyvolala u vedení divadla obavy o jeho další fungování. Nyní umělecký vedoucí scény Miroslav Krobot přesun pravomocí přivítal.

Městská část bude nadále podporovat Dejvické divadlo tak, jak schválili v září zastupitelé. V rozpětí čtyř let od července 2008 do června 2013 poskytne divadlu příspěvek ve výši 25 miliónů korun. Ten je určen na podporu umělecké činnosti a postupnou úhradu nájemného. Soubor si může sám rozhodnout, jakou formou peníze od Prahy 6 vyčerpá, zda jednorázově nebo postupně.

Dejvické divadlo zahájilo provoz v roce 1992. Za inscenace i herecké výkony získalo řadu ocenění. Před několika lety scéna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, za kterou radnice zaplatila přes 20 milionů korun.