Děti Pod Marjánkou už ví...

Březen se stal pro žáky 3. tříd ZŠ Pod Marjánkou měsícem bezpečnosti. Opakovaně za dětmi přišly policistky z Preventivně informační skupiny P ČR OŘ Praha I a připomenuly jim nejen základy osobní bezpečnosti, ale i zásady bezpečného chování v dopravě.

Žáky zaujala praktická ukázka řízení dopravy, zopakovali si dopravní značky a své znalosti si mohli ověřit v testech s dopravní tématikou, za jejichž řešení dostaly drobné odměny. V měsíci květnu se mohou žáci těšit na další tématicky zaměřené besedy.

V dubnu se pak v jazykové škole Pod Marjánkou uskutečnily přijímací zkoušky do nových třetích tříd. Žáci absolvovali testy i ústní pohovory.