Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

V polovině dubna zavítali mezi žáky školy Emy Destinnové jejich "kolegové" z pařížské školy Groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul, kteří se zúčastnili výměnného pobytu.

Kromě skupiny dvaceti francouzských školáků, kteří bydleli v rodinách českých dětí, s sebou francouzská strana přivezla navíc deset handicapovaných žáků se třemi asistentkami, kteří byli ubytováni v ubytovně Na Hubálce a program ostatních dětí plnili jen zčásti. "Zpočátku jsme se obávali, zda tím výměna nebude komplikována, ale vše dopadlo nad očekávání dobře," říká ředitelka ZŠ Emy Destinnové Ludmila Fišerová a dodává: "Naopak byla pro nás přítomnost těchto francouzských postižených dětí obohacením." Na společné besedě francouzských a českých pedagogů, které se zúčastnili pedagogičtí pracovníci škol E. Destinnové, Červený vrch, speciální v Rooseveltově ulici, Asociace pomáhající lidem s autismem a Speciálního centra Vertikála, si obě strany vyměnily cenné zkušenosti ze sféry vzdělávání handicapovaných a péče o ně.

Kromě toho, že celý týden proběhl bezproblémově, francouzští žáci navštívili nejen vyučování, ale například Pražský hrad i Karlštejn. Na závěrečné společné diskotéce to byli právě handicapované děti z Paříže, kdo roztančil ostatní a vnesl do zábavy nelíčenou radost.