Květinové granty přísnější

Městská část letos opět podpoří granty květinovou výzdobu oken, která směřují do ulic a na veřejná prostranství. Pravidla pro udělení grantu jsou proti loňskému roku o něco přísnější. Stanovena je i maximální výše grantu, a to jeden a půl tisíce korun na byt.

O příspěvek na nákup balkónových květin mohou požádat vlastníci bytů nebo bytových domů. Nově nemohou o grant žádat lidé, kteří bydlí v rodinných domech nebo vilách s vlastní zahradou. O granty mohou naopak společně žádat i bytová družstva nebo společenství vlastníků, pokud se dohodnou a okna si společně vyzdobí květinami, nebo například školy či neziskové organizace v nájmu objektů v Praze 6.

Částka, o kterou lze letos požádat, může být maximálně 1500 korun. "Schválení grantu je podmíněno výší vyčleněných finančních prostředků. Z těchto důvodů může být schválen grant pouze v určité výši," uvedl radní Jan Záruba. Granty se vztahují pouze na nákup kvetoucích balkonových květin, truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné položky jako držáky truhlíků, okenní zahrádky, pracovní rukavice, nářadí nebo jiné okrasné květiny radnice neproplatí.

Květiny musejí být umístěny v oknech nejpozději do 13. června, poté bude následovat kontrola, kterou provede odbor životního prostředí. Výzdoba musí na oknech zůstat do poloviny října. žádost o grant pak musí být podána na formuláři, který bude k dispozici ve všech informačních kancelářích a v místě nového působiště úřadu na poliklinice Pod Marjánkou. K žádosti musejí být přiloženy paragony a oproti loňsku nově též fotografie květinové výzdoby. žádosti o grant se podávají nejpozději 13. 6. do 15 hod. do podatelny v budově polikliniky nebo se zasílají poštou na adresu Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 s označením "Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství ­ neotvírat". Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 21. 7. do 31. 8. na úřední desce a s příjemcem bude uzavřena smlouva.