Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Ve vypuštěné nádrži Džbán ve Vokovicích začnou v květnu odbahňovací práce. Hlavní město Praha, které akci za 45 milionů korun financuje, nechá ze dna Džbánu vyvézt 70 tisíc kubíků bahna. Letošní sezónu na přírodním koupališti plavci již nestihnou, za to se ale mohou těšitna mnohem čistější vodu bez sinic v sezoně příští.

Již na podzim došlo k vypuštění vody z nádrže a výlovu veškerých ryb nejen ze Džbánu, ale i z Litovicko-Šáreckého potoka pod Džbánem. Během zimy se návštěvníkům naskytlo mnoho zajímavých pohledů na potok, který si razil cestu korytem na dně nádrže. Nepříjemností na vypouštění Džbánu bylo, že se usazené bahno ze dna vyplavovalo do potoka a černá smrdutá kaše tekla Šáreckým údolím. "Proto jsme ke konci roku prohrnuli dnem strouhu, která vyplavení sedimentů omezila," vysvětluje Jiří Karnecki z odboru ochrany prostředí magistrátu.

Odbahňování zahájené v květnu bude trvat přibližně tři a půl měsíce. "V první fázi budou prováděny přípravné práce. K nádrži se vystaví provizorní manipulační komunikace a sediment bude shrnut do hromad, aby došlo k jeho řádnému vyschnutí. Po vyschnutí se začne vyvážet z nádrže, a to potrvá asi sedm týdnů," popisuje Jiří Karnecki. 70 tisíc metrů krychlových bahna nechá magistrát vyvézt na místa na okraji Prahy, kde jej použije na rekultivaci některých ploch. "Kvalita sedimentu je dobrá a nedošlo k jeho kontaminaci nežádoucími a závadnými látkami. Dokazují to rozbory provedené laboratořemi společnosti Aquatest," sdělil Karnecki. Zpráva o tom, že v bahně se nacházejí sedimenty těžkých kovů, se nepotvrdila.

Součástí odbahnění je i oprava stavidel v hrázi Džbánu a oprava kamenného opevnění břehů. Na levém břehu nádrže bude navíc vytvořena mělká zóna mokřadní vegetace, která bude sloužit jako úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo, které ke Džbánu neodmyslitelně patří a jistě si k němu zase najde cestu.

Lepší voda bez sinic

Letošní léto se návštěvníci ve Džbánu ještě nevykoupají. Práce na celkové revitalizaci budou ukončeny v říjnu a poté bude nádrž opět napuštěna na plnou hladinu. Nemusejí ale zoufat, protože obnova nádrže přinese mnohem lepší kvalitu vody. V posledních letech zde totiž během léta docházelo k přemnožení sinic, což většinou znamenalo omezení koupání nebo jeho zákaz. Vloni byl Džbán prvním koupalištěm v Praze, kde bylo koupání v důsledku výskytu sinic zakázáno. "Výsledkem projektu by mělo být dlouhodobé zlepšení kvality vody, zajištění bezpečného provozu vodního díla a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a živočichy, a i pro sportovní rybolov," potvrzuje Karnecki.

Hlavní město plánovalo opravu Džbánu již od roku 2000, až nyní se však podařilo získat peníze na realizaci celého projektu. Odbahnění nádrže je zařazeno do dlouhodobého celopražského projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Ryby se vrátí na podzim

Stejně jako čištění dna, i samotné napouštění nádrže bude trvat několik týdnů. Závisí také na množství srážek. Po dokončení veškerých stavebních prací provedou vodohospodáři a odborníci ochrany přírody kontrolu zanesení Litovicko-Šáreckého potoka a jeho břehů. "Dohodneme se na postupu a rozsahu čištění potoka pod Džbánem. Pravděpodobně půjde o čištění koš»aty," domnívá se Karnecki s tím, že takový postup bude nejšetrnější. Po napuštění nádrže Český rybářský svaz znovu zarybní nádrž rybí obsádkou vhodnou pro sportovní rybolov.

Aby v budoucnu nedocházelo k takovému intenzivnímu zanášení nádrže, bude pravidelně prováděno čištění výše na toku položeného Vokovického rybníčka, který slouží jako jakýsi lapač splavenin nad Džbánem.


Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 ­ 1971 na Litovicko-Šáreckém potoce především pro rekreaci Pražanů.