Park na Bořislavce do růžova

Městský park při Zavadilově ulici na Bořislavce se začne v květnu rekonstruovat. Projekt na obnovu této zelené plochy je připraven již tři roky, teprve nyní na něj přišla řada. Přitom vloni na začátku roku bylo několik stromů právě v tomto parku vyvráceno při řádění vichřice.

Část nemocných a přestárlých stromů bude odstraněna, stejně jako chaoticky umístěné skupiny keřů. Asfaltové cesty, které vedou napříč parkem, se vykopají a nahradí žulovou dlažbou. Přibudou nové cesty, které budou respektovat lidmi vyšlapané cesty. "Park je hodně průchozí, lidé si jím zkracují cestu, proto přibudou další cestičky ve směrech, které lidé používají," vysvětlil pracovník technicko-investičního odboru radnice. "Nebude tak docházet ke zbytečné devastaci zeleně," dodal. Do parku by měly přibýt nové stromy, které budou laděny do růžové barvy v době květu. Jedná se o sakury, okrasné jabloně a červenolistý buk.

Při Zavadilově ulici bude doplněna lipová alej, která je již v žalostném stavu. Do parku přibude nový mobiliář ­ lavičky a odpadkové koše. V rámci obnovy dojde k úpravě trávníků. Akce bude zahájena v květnu a městskou část bude stát přes čtyři miliony korun.


Park u Zavadilovy ulice si obnovu zaslouží. Takto dopadly stromy při loňském řádění vichřice.