Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Jeden rok už vyplácí sociální pracovníci v Praze 6 část sociálních dávek v peněžních poukázkách místo hotovosti. Za tuto dobu se radnici snížil počet klientů na podpoře z původních 140 na zhruba 100.

Městské části Praha 6 se vrátilo na účet 31 tisíc korun. Jedná se o částku, kterou sociálně potřební občané Prahy 6 nespotřebovali v poukázkách, které dostali na místo peněz v loňském roce.

"Prostřednictvím poukázek lze nakoupit potraviny, ošacení, obuv a hygienické potřeby. Jejich zavedení ale automaticky neznamená, že všichni lidé, kteří získají nárok na pomoc v hmotné nouzi, dostanou příspěvky touto formou. Jsou určené především pro ty, kteří se soustavně vyhýbají hledání práce, rekvalifikačních programů či veřejně prospěšným pracím. Poukázkový systém ukázal, kolik lidí vůbec dávky nepotřebuje," hodnotí systém starosta Tomáš Chalupa po roce od jeho zavedení. Dodal, že systém vyplácení poukázek má žadatele motivovat k aktivnímu přístupu ke změně vlastní situace a hledání práce. Hlavním smyslem zavedení poukázek je zabránit tomu, aby se peníze vyplacené jako sociální dávky proměňovaly v alkohol, cigarety nebo dokonce drogy.

Lidé, kteří dostávají místo peněz poukázky, vybírají přímo příslušné sociální pracovnice, protože své "klienty" velmi dobře znají. Nepředávají jim je však v plné hodnotě přiznané dávky. Menší část, v průměru asi třetinu, dostávají nadále v penězích.

"Pokud bychom to neudělali, obrátilo by se to proti nám. Lidé by si totiž okamžitě začali stěžovat, že si nemohou koupit třeba Paralen nebo musí jezdit MHD načerno," řekla Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí. Zároveň s poukázkami dostávají jejich příjemci seznam prodejen, v nichž za ně lze nakupovat.