Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Co je náplní této komise? V jakém rozsahu lze získávat zkušenosti od kolegů ze zahraničí, nejde jen o výlety? Jaké má Praha 6 partnery ? V čem vidíte přínos zahraničních kontaktů pro občany?

Co je náplní této komise?

Komise pro zahraniční spolupráci (KZS) projednává návrhy od jednotlivých zahraničních partnerů (obcí či městských částí) k uzavření partnerské spolupráce či naopak sama doporučuje, která partnerská města a s jakým cílem oslovit. Nedílnou součástí činnosti komise je účast jednotlivých členů na pracovních setkáních se zástupci zahraničních delegací, a to a» již na půdě naší městské části či v zahraničí.

V jakém rozsahu lze získávat zkušenosti od kolegů ze zahraničí, nejde jen o výlety?

Je logické a správné, že v době elektronické výměny informací převážná část komunikace probíhá právě touto cestou. Co však elektronická cesta neumožní, je navázání osobních vazeb, které jsou pro úspěšné fungování partnerských vztahů potřebné.

Naštěstí již nežijeme v době, kdy cesta za hranice byla pro mnohé z nás tou největší odměnou. Z cestování se stala běžná součást našeho osobního či pracovního života. A zahraniční cesty realizované v rámci zahraničních aktivit naší radnice spadají do té kategorie pracovních.

Jaké má Praha 6 partnery ?

Městská část má v tuto chvíli uzavřená partnerská memoranda s následujícími městy: Bridgwater/Sedgemoor (Velká Británie), Drancy (Francie) a Roncegno Terme (Itálie). I na základě doporučení KZS by se v nejbližší době měla tato partnerství rozšířit o německý Bayreuth a vídeňský Penzing. Obě delegace již naši městskou část navštívily a v tuto chvíli se připravují reciproční návštěvy s cílem podepsat partnerská memoranda.

V čem vidíte přínos zahraničních kontaktů pro občany?

Přínos vidím ve více rovinách. První z nich je to, že na každou oficiálně navázanou spolupráci mezi radnicemi navazují další aktivity v podobě výměnných jazykových pobytů žáků, kulturních a sportovních výměn či ozdravných pobytů našich občanů. Další rovinou je výměna praktických zkušeností z komunálního života. Jeden příklad za všechny ­ květinový program. Tento projekt byl rozvinut na základě zkušeností získaných z francouzského Drancy.