Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

Uzavření úřadu: 5. ­ 18. 5., zahájení plného provozu 19. 5.

Co je k dispozici po dobu stěhování:

Co se po stěhování nezmění:

 • poštovní adresa úřadu: Čs. armády 23, 160 52, Praha 6
 • emailové adresy jednotlivých pracovníků
 • telefonní čísla: ústředna 220 189 111
 • detašovaná pracoviště v ulici Jugoslávských partyzánů (odbor státní sociální podpory, přibude část odboru sociálních věcí), v ul. Z. Wintera (živnostenský odbor), v ulici V. P. Čkalova (evidence osob a osobní doklady), SNEO v ulici Nad Alejí (přibude část odboru správy obecního majetku)

  Celková rekonstrukce budovy radnice si vyžádá stěhování úřadu šesté městské části na detašovaná pracoviště.

  Během čtrnácti dnů se jednotlivé kanceláře přestěhují na polikliniku Pod Marjánkou, do objektu Delta na Dědině a do ZŠ Dědina a část odboru sociálních věcí na detašované pracoviště v ulici Jugoslávských partyzánů.

  Informace v letácích

  V budovách bude umístěn informační systém, podle kterého se lidé budou orientovat po kancelářích. Na konci dubna začala radnice distribuovat občanům do schránek informační letáky s podrobnými informacemi o rozmístění úřadu. Další informace získají také na úředních deskách, které budou jak na stávající budově radnice, tak nově na poliklinice Pod Marjánkou. Od 15. května je oficiální úřední deska na budově polikliniky.

  Úřad Prahy 6 bude fungovat na detašovaných pracovištích přibližně do konce roku 2009. Po tu dobu bude probíhat rekonstrukce radnice, která s sebou přinese modernizaci budovy. "Úřad by se měl více otevřít lidem, se změnou prostorového uspořádání se zkvalitní i služby," uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná. "Zároveň se občanům chceme omluvit za komplikace, které jsou se stěhováním úřadu spojené. A to zejména těm, kteří bydlí v sousedství rekonstruované radnice," řekla Pokorná.

  Aktuální informace o rekonstrukci úřadu a jeho provozu během rekonstrukce můžete sledovat ZDE