Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Prakticky do konce roku bude omezen provoz v Terronské ulici v Bubenči. Na začátku dubna došlo k uzavírce poloviny vozovky v části ulice.

Pražská vodohospodářská společnost zde provádí obnovu vodovodního řadu. Po skončení práce sí»ařů začne v Terronské chodníkový program a ulice se po etapách uzavře úplně.

Práce vodohospodářů v Terronské postupují směrem od náměstí Svobody k Verdunské a Roosevetově ulici. "Dochází k opravě vodovodního řadu včetně přípojek. Ulice bude po částech jednosměrně uzavřena do poloviny června," uvedla za Pražské vodohospodářské stavby Irena Kriškeová, technický dozor investora. "V letošním roce jsou plánovány opravy po ulici A. Čermáka, které skončí v září. Příští rok opravy postoupí až k hotelu Crown Plaza," dodala.

Podle obyvatel Bubenče nebyli lidé o uzavírce ulice informováni včas. Také redakce Šestky se o chystaných pracích dozvěděla současně s jejich zahájením. "Termíny od PVS jsme s předstihem nedostali, vše se řeší za pochodu a termíny se upravují tak, aby byl provoz v ulici co nejméně omezen," uvedla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová. Irena Kriškeová ale tvrdí, že s měsíčním předstihem byli informováni majitelé domů v ulici, stejně tak i radnice.

Pro mnohé vznikl problém s parkováním. "Neoficiálně lidé mohou parkovat v Terronské navečer, kdy se nepracuje. Nebo v okolních ulicích," sdělila Charvátová.

Na opravy PVS naváží práce plynařů. Poté, co budou sítě opraveny, dojde po etapách k úplné uzavírce ulice kvůli celkové opravě povrchů. Akci bude financovat Technická správa komunikací. "Terronská bude mít novou vozovku, chodníky a upravená parkovací místa," potvrdila Dana Charvátová. Na chodníky se tak vrátí pražská mozaika, která tam v současné době je, ale je zalita asfaltem. Asfalt naopak bude po úpravách na vozovce, kde nahradí žulovou dlažbu. "Výměna povrchu je technickou správou financována z protihlukového programu. Na tak zatížené komunikaci, jakou je Terronská, je žulová dlažba velmi hlučná a o její výměnu žádala řada místních obyvatel," vysvětluje Charvátová. Parkovací místa v ulici budou dlážděná. Do rabátek budou dosazeny chybějící stromy, aby se v ulici obnovil styl aleje.

Předpokládaný harmonogram prací PVS:

nám. Svobody ­ Rooseveltova: do 15. 6.
Rooseveltova ­ A. Čermáka: 30. 6. ­ 15. 9.

Kde se ještě chystají opravy sítí:

Dělostřelecká ulice
Termín pokládky plynovodu a přípojek je od 28. 4. do 3. 6. Stavba je rozdělena do osmi etap. K uzavírkám komunikací dochází v ul. Klidná (v úseku od čp. 13 po čp. 23) a v ul. Dělostřelecká (v úseku Klidná ­ Spojená).

Ulice Liborova, Závěrka, Za Strahovem
Obnova vodovodních řadů a opravy kanalizace od 8. 4. do 11. 7. Stavební činnost je rozdělena do šesti úseků a jejich součástí jsou uzavírky jednotlivých částí komunikací. Uzavírky komunikací budou včas označeny na instalovaném dopravní značení.

Ulice Hošťálkova (od ul. Bělohorská až po ul. Tomanova)
Stavební úpravy na plynovodu od 20. 5. do 22. 7. Stavební činnost je rozdělena do devíti úseků. Uzávěra komunikací bude krátkodobá, a to pouze při překopech vozovek (Štefkova, Řečického a Pětipeského).

Dejvická, Na Hutích, Kafkova, Kyjevská, V. P. Čkalova, Bachmačské nám., Václavkova
Stavební úpravy na plynovodu od 19. 5. do 26. 8. K uzavírkám komunikací nedojde.

Ve většině dotčených ulic nude následovat chodníkový program, tedy kompletní výměna povrchů vozovky a chodníků.