Centrum inspirace tvoří již 10 let

Deset let nabízí pestrou paletu svých služeb sdružení Občanská inspirace, které oslavilo v květnu výročí založení. Slavnost se konala v budově mateřské školy Charlese de Gaulla, kde působí Centrum inspirace a tvořivosti zejména pro rodiče s malými dětmi.

„Měli jsme velikou radost, že s námi přišli slavit lidé, bez kterých bychom se při zakládání sdružení neobešli, a zároveň ti, s nimiž spolupracujeme nyní. Moc nás těší s nimi všemi zavzpomínat na těch uplynulých deset let,“ řekla Helena Vostradovská, jedna ze zakladatelek Občanské inspirace. Hosté měli možnost shlédnout prezentaci přibližující vývoj OI či pásmo krátkých animovaných filmů Inspirace pro rovné šance, který je dítkem stejnojmenného projektu financováného ESF, prohlédnout si výstavu fotografií či něco dobrého pojíst. Centrum inspirace a tvořivosti v Bubenči je funguje jako komunitní a rodinné zařízení zejména pro rodiče s dětmi do tří let, kterým nabízí pravidelné hudební, výtvarné, pohybové, jazykové kroužky. Rodičům dodává podporu a inspiraci pro tvořivou činnost a aktivní trávení času s dětmi. V příjemném rodinném prostředí mohou rodiče sdílet své zkušenosti s výchovou nebo sladěním rodinného a pracovního života. Centrum rodinám nabízí alespoň částečnou alternativu pro řešení nedostatku kapacit MŠ. Dalšími výhodami je možnost poradit se s odborníky např. psychology či logopedy. Pomoc nabízí OI také lidem, kteří se dostali do krizové situace v rodině či s bydlením, řeší pracovněprávní nebo majetkoprávní problémy. Bezplatná sociálně právní poradna je v provozu v kanceláři sdružení ve Šlikově 47 v Břevnově.

Zakladatelka Centra inspirace Helena Vostradovská přináší dort ke slavnostnímu nakrojení.