Místa v mateřských školách v Praze 6 nestačí.

Radnice připravuje další kroky k navýšení kapacity školek

Nejvyšší prioritu pro přijetí do mateřských školek měli děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Praze 6. I tak si jich celkem 43 muselo vyslechnout zamítavé rozhodnutí o přijetí, míst je letos nedostatek.

Nejhorší situace je ve vilových čtvrtích, například mateřská škola Kohoutek na Hanspaulce nemohla uspokojit 7 dětí zaměstnaných matek. „A to i přesto, že jsme připravili navýšení její kapacity o 25 míst vytvořením nové třídy pro předškolní děti při ZŠ Hanspaulka v rámci programu Hrajeme si na školu,“ říká vedoucí odboru školství Jan Holický. Další taková třída vznikne přes prázdniny i při ZŠ Petřiny-jih.

Do mateřských škol bylo přijato celkem 730 dětí. Žádostí však bylo o 290 více. Ty všechny musely ředitelky školek odmítnout. „U téměř dvou stovek dětí se jedná o maminky, které jsou na mateřské dovolené nebo se jedná o dítě mladší tří let. Ostatní pak nebyly z naší městské části,“ vysvětluje Jan Holický s tím, že pro matky, které jsou doma s druhým dítětem, není přijetí do školky nezbytné. Připouští však, že městská část bude muset dále navyšovat kapacitu školek, a to vyšším tempem, než se dosud předpokládalo. Podle demografického vývoje bude zájem o školky v příštích letech ještě narůstat.

Městská část se přednostně rozhodla opravovat ty školky, kde je možné po rekonstrukci přijmout více dětí. Vloni to byla MŠ Sbíhavá a Waldorfská, letos MŠ Parléřova na Břevnově. Kompletní rekonstrukce školky Parléřova, která začne o prázdninách, bude stát 28 milionů korun, šestimilionovou dotací přispěje hlavní město. Přístavbou dalšího oddělení místo terasy se zvedne počet míst o 15, na devadesát dětí. „Situaci ve školkách komplikují i stále se zpřísňující hygienické normy.

Tuto školku kdysi navštěvovalo 120 dětí. My se ani po přístavbě nedostaneme na toto původní číslo,“ podotýká Holický. V současné době rada vybrala dodavatele stavby, práce budou zahájeny v červnu a měly by být definitivně ukončeny na podzim.

Podle Jana Holického je převis poptávky ve školkách dán z velké části lokalitou. Po zápisech proběhla jednání, při kterých městská část koordinuje některé přesuny dětí. „Jsou školky, které nemusely vydávat ani jedno rozhodnutí o nepřijetí,“ vysvětluje. Nicméně v tuto chvíli jsou školky plné. A vyhlídky na další rok?

V příštím roce je v plánu rekonstrukce školky Terronská. „Podporujeme rozvoj soukromých školek, začínáme jednat s některými subjekty o zřízení zaměstnaneckých školek pro rodiče, kteří do Prahy 6 dojíždějí za prací. U škol, kde to bude možné, vybudujeme oddělení pro předškoláky, jako letos na Hanspaulce a Petřinách-jih,“ říká Holický.

Městská část zároveň podporuje sociálně slabší rodiče, kteří musejí děti umísťovat do obecních či soukromých jeslí, programem péče o děti do 3 let. Praha 6 se také pokoušela žádat o příspěvek z fondů EU na rekonstrukci pavilonu u ZŠ Červený vrch, kde by mohly vzniknout třídy mateřské školy, ale projekt nesplňoval technické podmínky. Proto jej bude muset Praha 6 v budoucnu zaplatit ze svého. Na vyřešení majetkových vztahů se čeká u školky ve Velvarské ulici, kde by měla vyrůst školka úplně nová.