Radnice přivítala narozené děti po vzoru dávných rituálů

Vítání nově narozených dětí už ztratilo punc umělého komunistického svátku. Krátce po listopadu 1989 ho mnohé městské části zrušily jako přežitek minulého režimu. Postupně se ale k němu vrátily. Na základě ankety mezi občany proběhl i v Praze 6 první obřad Vítání dětí po roce 1989.

„O Vítání dětí jsme jednali už dříve, nechtěli jsme však tento obřad dělat formou, jakou jsme zažili v éře minulého režimu,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Radnice proto dosud jen rozesílala novorozencům upomínkové listy a bryndáčky se symbolem městské části.

Otázku, zda se k obřadům, vrátit vyvolala i diskuse na internetových stránkách radnice. Praha 6 proto připravila mezi občany anketu, aby se jich zeptala, zda si obnovení této tradice přejí. V anketě se vyjádřilo téměř 1300 respondentů a 50 % občanů nepovažovalo rituál vítání dětí za přežitek. Radnice proto obřad obnovila.

Komunistické vítání ne
Obřad „na míru“ představám radnice Prahy 6 připravil zastupitel Oldřich Kužílek. „Nebylo jednoduché připravit tento rituál tak, aby nepřipomínal éru minulého režimu, ale naopak tak, aby respektoval pravidla obřadu, jak byl původně zamýšlen v dějinách. Původně se jednalo o tzv. přechodový čili iniciační obřad, jehož základem bylo vítání či přijímání dětí do společenství. Ovšem nejen dítěte, také v určité míře i matky a případně otce, po specifické době těhotenství a šestinedělí,“ vysvětlil zastupitel Oldřich Kužílek, který se tématikou obřadů dlouhodobě zabývá. Vytvořil proto i scénář Vítání dětí v Písecké bráně. Ten je co nejméně oficiální, v hlavní roli jsou samotní rodiče s dětmi, obřad provází živá hudba. Vítání dětí vychází ze skutečných rituálů v dávné minulosti a to nejen svou symbolikou, ale i výtvarnou formou – květinovou bránou.

 

Zájem je poloviční
Při Vítání dětí společenství, zastoupené a symbolizované radnicí, slibuje novému dítěti, že k němu bude chovat úctu a bude připraveno mu pomoci. I proto byla za místo tohoto obřadu zvolena Písecká brána, která symbolizuje vstup do obce. Slib a poskytnutí pomoci ze strany společenství, opět symbolicky, provádí starosta podáním ruky matce a přeložením stuhy dítěti. S malým dárkem rodiče dostávají také brožuru s praktickými informacemi z Prahy 6 o dětských hřištích, lékařích, potřebných institucích či volnočasových aktivitách.

„Vítáním dětí chceme dát lidem najevo, že vnímáme důležitou událost v jejich osobním životě a že je pro nás důležité, aby obyvatelé získali vztah k místu, kde žijí,“ řekl starosta Tomáš Chalupa.

Od ledna do března 2008 se v Praze 6 narodilo cca 200 dětí. O první obřad Vítání projevila zájem zhruba polovina oslovených rodičů, kterým se děti narodily v prvním čtvrtletí tohoto roku. „Zájem odpovídá výsledkům ankety, která předcházela obnovení obřadu,“ dodala radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová. S novým pojetím obřadu byli spokojeni i rodiče. „Bylo to milé, škoda, že jste neměli tuto možnost i se starším dítětem,“ uvedli rodiče Honzíka Trnky, kteří byli spokojeni s výběrem místa – Písecké brány. „Obřad se mi líbil, uvítala bych ještě možnost posezení s ostatními maminkami, abychom se mohly seznámit,“ řekla maminka tříměsíčního Jonáše Kadlece.

Vítání dětí bude probíhat vždy 4x do roka s dětmi narozenými během tří měsíců, další obřad se uskuteční v září. Rodiče oslovuje radnice pozvánkou, problém s doručením může nastat, pokud se matka jmenuje jinak než dítě. V případě nejasností se rodiče mohou obrátit na odbor vnitřních věcí úřadu, který nyní sídlí na Dědině.

Poprvé po roce 1989 se maminky sešly při Vítání dětí. Do společenství obce Prahy 6 vstoupily symbolicky v Písecké bráně.