Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Tématem posledních týdnů je financování pražských divadel. Jaké Vy vidíte řešení této situace? Jak by pak dopadlo Divadlo Semafor? Zdá se, že v poslední době TSK přestává zvládat svou práci. Je tomu skutečně tak?

Tématem posledních týdnů je financování pražských divadel. Jaké Vy vidíte řešení této situace?
Složité a bolestné – nikdy totiž nebudou všichni spokojeni. Nechci vstupovat do překřikování, které divadlo dělá kulturu a které ne, kde divadelníci pracují z lásky k umění a kde pro peníze, ani kdo komu víc straní. Spíše se zamýšlím nad tím, jak dlouhodobě financovat pražskou kulturu. Stávající systém je dlouhodobě neufinancovatelný, neboť přispívá přehnaně velkému množství subjektů, a díky tomu pak každý z nich křičí, že má málo. I zde platí, že chceme-li pomoci všem, nakonec nepomůžeme nikomu. Obávám se, že nezbude nic jiného, než si přiznat, že na všechny nemáme. A určit skupinu deseti až patnácti divadel, které si z různých důvodů zaslouží veřejnou podporu, a ty pak dlouhodobě zajistit. Přirozeně, pokud se shodneme na tom, že divadlo je veřejný statek a že pro ně máme vybírat peníze od občanů, byť třeba jen do té doby, než se jednou vytvoří tak jako v minulosti dostatečné silná skupina soukromých mecenášů.

Jak by pak dopadlo Divadlo Semafor?
Věřím, že dobře. Navíc jsem přesvědčen, že je-li dnes někdo na tahu, kdo by měl Semaforu pomoci, pak to není město, ale stát, vždyť toto divadlo je přeci součástí celostátní kultury, nejen pražské. Kdyby stát každou korunu, co dává město, oplatil druhou, pak by bylo zcela po problémech. Praha 6 již svou roli sehrála – vybudovala divadlu víc než důstojný stánek s minimálním nájemným.

Zdá se, že v poslední době TSK přestává zvládat svou práci. Je tomu skutečně tak?
Situace opravdu není růžová. Myslím, že když se každý z nás podívá po šestce, pak vidí, čí je která plocha. Udržovaná je ve správě Prahy 6, zanedbaná města. Musím se ale správců městských komunikací i zeleně trochu zastat, protože letos opravdu dostali výrazně méně peněz. Velmi nás to trápí a věřím, že se stav brzy zlepší. Jinak nám asi nezbude nic jiného, než tuto agendu převzít. Otázkou ale je, jak dlouho bychom takové služby mohli financovat. Mimochodem, s výjimkou kultury město seškrtalo všechny kapitoly letošního rozpočtu.