Starosta Chalupa: Prodloužení metra je naše priorita

Praha 6 se během několika let dočká dvou kolejových propojení. Kromě prodlouženého metra A z Dejvického nádraží to bude také modernizovaná Buštěhradská dráha. Zatímco metro bude sloužit zejména obyvatelům městské části, modernizovanou dráhu by měli využívat zejména Středočeši při cestě do Prahy. Obojí pak výrazně uleví přetíženým silnicím.

„Metro pro nás však bylo a zůstává prioritou,“ řekl starosta Tomáš Chalupa s tím, že v případě metra a modernizované dráhy se nejedná o konkurenční projekty. To potvrdil i primátor Pavel Bém: „Praha se musí spoléhat na svou vlastní síť městské dopravy.“

Projekt prodloužení metra A má zpracovánu dokumentaci o vlivu na životní prostředí a do konce roku se projedná dokumentace k územnímu řízení. Stavět by se mělo začít koncem příštího roku. První úsek by měl vést až do Motola, ne jak se původně předpokládalo pouze na Petřiny. Dojde tak nejen k propojení dvou největších šestkových sídlišť Červený Vrch a Petřiny, ale i s nemocnicí v Motole. U zastávky na Veleslavíně mezi Petřinami a Červeným Vrchem vznikne dočasný terminál pro příměstské autobusy. Etapa vedoucí do Motola by mohla být zprovozněna do roku 2012, spíše však 2013. Celkem se náklady na stavbu úseku mezi Dejvickou a Motolem odhadují na 17,5 miliardy korun. Praha také počítá s dotací 7,5 miliardy korun z Evropské Unie. V další fázi bude metro vedeno přes Bílou horu na Dědinu a Dlouhou míli, kde by mělo vzniknout kapacitní záchytné parkoviště P+R a definitivní autobusový terminál pro autobusy ze Středních Čech. Další prioritou Prahy 6 je pak propojení metra s ruzyňským letištěm.

O tom, kudy Prahou 6 povede metro A se rozhodlo před třemi lety. Teprve nyní je jasné, že významným dopravním spojením přes Prahu 6 bude i modernizovaná buštěhradská dráha. Společnou deklaraci o modernizaci železnice podepsali v květnu ministr dopravy Aleš Řebíček, primátor Bém, starostové dotčených území Prahy 6 a 7 a náměstek kladenského primátora. Praze 6 se do deklarace podařily prosadit takřka všechny podmínky, které s modernizací dráhy spojovala.

Dráha bude pod zemí
„Největším úspěchem je to, že budoucí dráha bude maximálně šetrná k životnímu prostředí i k obyvatelům šestky,“ shrnul výsledek vyjednávání starosta Tomáš Chalupa. Za největší vítězství pak považuje to, že v úseku od Stromovky až po Veleslavín bude dráha vedena tunelem pod zemí. Proto mohla Praha 6 deklaraci podepsat. „Tam, kde Prahu 6 v současné době protínají koleje, bude zeleň,“ říká starosta. Tím pádem zmizí i veškerá povrchová křížení se silnicemi.

Co buštěhradskou dráhu podle deklarace čeká? Dráha bude kopírovat stávající kladenskou trať, v první etapě stavba povede z pražského nádraží Bubny do Ruzyně. Přesný počet zastávek určí až konečný projekt, ale je jisté, že nějaké přibudou. Vlak v současné době zastavuje na šestce v Dejvicích, na Veleslavíně a v Ruzyni. Další nové zastávky by měly vzniknout na Dlouhém lánu, jak prosazuje Praha 6, a v Liboci. Zastávka, která se pracovně nazývá Dlouhý lán, by měla být nedaleko zimního stadionu v blízkosti Strnadových zahrad. „Je tam zhruba hektarový prostor, který je nejzanedbanější částí Prahy 6,“ říká starosta a dodává: „Tady plánujeme také vybudovat nové centrum Veleslavína, protože tato čtvrť žádné přirozené centrum nemá. Nejsou tam ani parky, ani obchody ani náměstí.“ Zastávka v Liboci by pak mohla obsluhovat i vysokoškolský kampus, který by měl výhledově zaujmout místo ruzyňských skladů. „Nyní zadáme urbanistickou studii na celou oblast a urbanisté sami určí, kde by byla zastávka nejvhodnější,“ říká starosta Chalupa. V těchto místech už trať povede po povrchu. Bude chráněna protihlukovým proskleným tunelem. „Nechceme, aby trať byla jako koridor, jak je tomu například v Sedlci,“ upřesňuje Chalupa.

Jediné, co se prosadit nepovedlo, je počet kolejí. „Požadovali jsme, aby dráha zůstala jednokolejná. Plánuje se však její zdvoukolejnění,“ uvedla Jaroslava Trnková, koordinátorka strategického rozvoje, která podmínky Prahy 6 několik let vyjednávala spolu se starostou Chalupou. Z tohoto požadavku městská část ustoupila jen proto, že byla splněna podmínka vedení dráhy pod povrchem až do Veleslavína.

Dvoukolejná elektrifikovaná trať podle požadavků šestkové radnice nebude žádnou rychlodráhou. Navrhovaná maximální rychlost bude 80 km/h, svým charakterem bude spíše městskou železnicí. Trať také nebude sloužit koridorové dopravě – tedy pro průjezd dálkových spojů. Radnice Prahy 6 uvítala, že na její přání bude trať zařazena do systému Pražské integrované dopravy. To bude výhodné i v místech, kde se potká železnice s metrem, tedy v Dejvicích, na Veleslavíně nebo na Dlouhé míli. Také stavba dráhy by měla být co nejšetrnější k okolí. Železnice bude po tuto dobu nefunkční, využije se pouze pro přepravu výkopku jak ze stavby železnice, tak metra. První etapa stavby dráhy z Bubnů do Ruzyně v délce 12,5 km by měla být zahájena v roce 2010. Součástí projektu je i novostavba železnice ze zastávky Ruzyně na letiště. Pražské letiště tak získá dva typy kolejového propojení s centrem, a to metro a vlak.

O konečné stanici v centru Prahy ještě rozhodnuto není, Praha 1 nesouhlasí s cílovou stanicí na Masarykově nádraží.

Metro A
zahájení stavby: 2009
zprovoznění I. etapy do Motola: cca 2013
zastávky: Červený vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol, Bílá hora, Dědina, Dlouhá míle, Ruzyně
odhadnuté náklady: 17,5 miliardy Kč (7,5 mld. z EU)
délka: 12,8 km celkem, do Motola 5,7 km
výhody: bude sloužit obyvatelům Prahy 6, uleví přetíženým silnicím, obslouží letiště, zastaví Středočechy na kraji Prahy – záchytná parkoviště

Modernizovaná dráha
zahájení stavby: 2010
zahájení provozu: cca 2013
zastávky v Praze 6: Dejvice, Dl. lán, Veleslavín, Dlouhá míle, Liboc, Ruzyně
odhadnuté náklady: 28 miliard Kč, uvažuje se o partnerství soukr. sektoru
délka: Bubny – Letiště Ruzyně 18,2 km
výhody: dráha povede pod zemí, nabídne rychlé spojení centra Prahy s Kladnem – Středočeši nebudou zatěžovat auty Prahu 6, nabídne kapacitní spojení s letištěm

Veleslavín: zde poprvé železnice vyjede na povrch.

Návrh zastávky Dlouhá míle

Návrh zastávky Praha – Liboc Vizualizace SŽDC