Koncertovali na Hradě

V neděli 8. června se na Pražském hradě konal závěrečný koncert nového koncertního cyklu „Mladí umělci Pražskému hradu“, na kterém vystoupil Velký žákovský orchestr Základní umělecké školy Ch. Masarykové v Praze 6, který řídil Otakar Boháč.

Koncert navštívili mimo jiné čestní hosté kulturního a politického života v Praze. Na úvod promluvila a celému koncertnímu cyklu popřála do dalších let hodně štěstí náměstkyně primátora Marie Kousalíková, která také nad celým koncertním cyklem převzala čestnou záštitu. Koncert uváděl přední český muzikolog PhDr. Jiří Pilka. V programu zazněly známé skladby Mozarta, Bizeta, Ravela nebo J. Stausse. Mladí umělci měli štěstí na počasí, hrozící déšť přišel až v samém závěru vydařeného koncertu, který je zaznamenán na DVD.