Opravy a stavby přes léto ztíží dopravu

Do letních měsíců, kdy je v Praze slabší provoz v dopravě, koncentruje hlavní město řadu oprav komunikací. Ty se dotknou i Prahy 6. Pražští radní schválili plán akcí na léto s cílem maximálně zkrátit všechny termíny a omezit nepříjemnosti pro Pražany i návštěvníky města.

„Praha je natolik přetížena dopravou, že žádná oprava ani stavba komunikace nemůže být bezbolestná. Udělali jsme letos maximum pro to, aby dopady na město byly co nejmenší,“ tvrdí primátor Pavel Bém. Prvotní je podle něj maximální zkrácení dodavatelských termínů oprav i staveb.

U všech akcí, kde je investorem TSK, Dopravní podnik a hlavní město Praha (OMI), je požadován nejméně dvousměnný provoz. Po zkušenostech z předchozích let začaly nejvýznamnější akce až po prvním prázdninovém dni a budou končit před posledním prázdninovým víkendem v pátek 29. srpna. „Na každé stavbě budou informační tabule s kontakty na odpovědného zástupce investora nebo dodavatele a zveřejňujeme i spojení na naše instituce, aby například dodržování pracovní doby staveb mohli kontrolovat i sami občané,“ řekl primátor Pavel Bém.

Po Hradčanské jedním směrem

Největším zásahem do života města je stavba tunelů Blanka. Ve směru z centra tak dojde k úplnému uzavření vozovky na Hradčanské a provoz bude veden v protisměru. Provoz směrem do centra převezme ulice Na Valech a rozšířená ulice Na Špejcharu. Tramvaje přes Letnou nepojedou vůbec, končit budou na smyčce před ministerstvem vnitra Letenském náměstí. V úseku od vozovny Střešovice po Letenské náměstí bude zde zavedena náhradní autobusová doprava X-1. Tramvaje z Petřin, Dejvic a Bílé hory budou pokračovat přes Chotkovy sady na Klárov. Intenzivně se však připravuje dočasná náhradní tramvajová trať přes Letnou, která převezme původní provoz před výlukou. Nově je zavedena linka 36 z Divoké Šárky na Bílou Horu. Další omezení pro automobily lze od října čekat u postupující stavby křižovatky Malovanka.

Průjezd na Vary se ztíží

Obyvatelé Prahy 6 se během léta dočkají dalších rozšířených refýží, které chce přes léto přestavět pražský Dopravní podnik. Zhoršený průjezd lze očekávat přes Bělohorskou ulici vzhledem k výstavbě podchodu k budovanému komerčnímu centru a opravě vozovky. Podmínkou ze strany hlavního města bylo zachování vždy jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy, tudíž by situace neměla být nijak dramatická. K rozšíření refýží přistoupil dopravní podnik na základě požadavků městské části na bezpečnost provozu. Praha 6 také na stavbu přispěje dvaceti procenty celkových nákladů.

K dalšímu omezení dojde při pokračování v tomto směru na Karlovarské. V úseku mezi ulicemi Drnovská a Slánská se připravuje rozšíření přetížené vozovky do dvou jízdních pruhů v každém směru. Dále bude v místě vybudován nový severní chodník, opěrné gabiónové zdi a protihlukové zdi. Značně poškozená stávající komunikace dostane nový povrch. Nové napojení se provede do ulice Lišanské a na okolní pozemky. Součástí akce je i vybudování nového odvodnění Karlovarské. Pražští radní nesouhlasili s úplným uzavřením výpadovky na Karlovy Vary a provoz bude citlivě omezován podle postupu prací.

Pětapadesát dní pak potrvá uzavření poloviny vozovky v Drnovské ulici, která se na Karlovarskou připojuje od Ruzyně. Zde připravuje TSK odvodnění komunikace. Výstavba uzavře polovinu vozovky právě směrem ke Karlovarské.

Chodníkový program do dalších ulic

Opravy komunikací, které má ve správě, plánuje na léto i Praha 6. Mezi největší akce, které budou zahájeny z kraje prázdnin, patří rekonstrukce Ruzyňské ulice. Tato spojka mezi Libocí a Ruzyní poslední léta připomínala spíše horskou dráhu. „Dojde proto nejen k výměně povrchu vozovky, ale i spodních částí. V rámci chodníkového programu pak budou opraveny chodníky, parkovací zálivy a upravena komunikační zeleň podél vozovky,“ upřesňuje vedoucí odboru dopravy a životního prostředí radnice Dana Charvátová. V I. etapě prací bude opraven úsek od Libocké po Ledeckou ulici. Komunikace bude uzavřena po částech a průjezdná vždy v polovině vozovky na světelnou signalizaci. První etapa by měla být dokončena v listopadu. Městskou část přijde rekonstrukce na 20 milionů korun.

Sedmdesátou osmou ulicí opravenou v chodníkovém programu je ulice Zavadilova, s jejíž úpravou začala radnice v polovině června. Opravuje se úsek od ulice Starodejvické po U Dejvického rybníčku. Současně s tím dojde k revitalizaci přilehlého parku. Akce probíhá od června do srpna a radnice za ní zaplatí celkem 12 milionů korun.

Po rekonstrukcích sítí v Dělostřelecké ulici na Ořechovce se dostane chodníkový program i do této ulice, kde dojde na opravu vozovky a chodníků. Ulice bude po částech od křižovatky ke křižovatce neprůjezdná.

Nejvýznamnější dopravní omezení o prázdninách
Akce města Prahy

Chodníkový program Prahy 6

Ruzyňská ulice: červenec – listopad

Zavadilova ulice: červen – srpen

Dělostřelecká ulice: červen – září

Špotzova: 7. 7. – 30. 9. etapa Jenečská-Evropská do 6. 8.
etapa U Silnice-Jenečská 7. 8. – 30. 9.
Kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků, uzavírky po jednotlivých úsecích.

Terronská: 10. 7. do 30. 9. úsek Rooseveltova-nám. Interbrigády
rekonstrukce kanalizace

Změny MHD od 28. 6.
tram č. 23 prodloužena na Vypich
tram č. 25, 26 mimo provoz, ukončena u Sparty
tram č. 36 Divoká Šárka – Bílá Hora
tram č. 8 konečná Divoká Šárka
tram č. 20 konečná Podbaba
autobusy 108, 174, 216 konečná stanice Dejvická