Praha 6 chce v boji proti výherním automatům přitvrdit

Radní Prahy 6 souhlasili s návrhem vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů. Ovšem s podmínkou, že provozovny omezí dobu, kdy je možné na automatech hrát. Radní zároveň požadují, aby centrální loterijní systém nebo-li interaktivní videoterminály, podléhal stejnému režimu jako dosud provozované výherní automaty.

Na území Prahy 6 je celkem 76 provozoven s výherními automaty. „U všech chceme sjednotit dobu, po kterou by osoby starší 18ti let mohly používat výherní automaty. Možné by to bylo nejdříve od 16 hodin a maximálně do půlnoci,“ vysvětlil starosta Tomáš Chalupa a dodal: „Žádné další provozovny s výherními automaty však už povolovat nebudeme, stávající stav je konečný.“

Všech 76 provozoven s výherními automaty v Praze 6 by tak muselo upravit svůj provoz, protože drtivá většina z nich začíná provoz na automatech již od dopoledních hodin. „Protože mladí jsou k závislosti náchylnější, jde nám především o to, aby během dne neměli možnost automaty používat. Předpokládáme, že po 16. hodině by to měli být již rodiče, kteří se postarají o to, aby jejich děti herny nenavštěvovaly,“ domnívá se Chalupa.  Podle něj je nejúčinnější ochranou právě časové omezení při používání automatů. „Myslíme si, že jde o účinnější nástroj nežli úplný zákaz činnosti, kdy hrozí vznik černých heren a nekontrolované a nezdaněné hraní. Stejně tak nevidíme řešení zákazu automatů podle teritoriálního klíče, kdy by se pouze přesunuly skupiny hrajících lidí z místa na místo,“ dodal. Radnice nepožaduje ani absolutní zákaz výherních automatů, chce především ochránit nejrizikovější skupinu, kterou jsou děti a mladiství.

Současně s novou vyhláškou také sílí tlak na ministerstvo financí, které hernám poskytuje licence na provozování takzvaných videoterminálů, tedy výherních automatů nové generace. Tyto automaty město svou vyhláškou regulovat nesmí, a tak tlačí na ministerstvo, aby své licence poskytovalo v souladu s jejich vyhláškami. Starosta Chalupa o konkrétní kroky žádá ve svém dopise prvního náměstka primátora Rudolfa Blažka: „Přesto, že se jedná o centrální loterní systém, negativní důsledky vyplývající z notorického hráčství se projevují v místech, kde jsou jednotlivé terminály provozovány. Proto si Vás dovoluji požádat o iniciování novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v tom smyslu, aby centrální loterní systém neboli interaktivní videoloterní terminály podléhaly stejnému režimu jako dosud provozované výherní hrací přístroje, zejména v oblasti povolování provozu, kontroly, vedení správního a místního poplatku, případně přestupkového řízení,“ píše Chalupa v dopise.