Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Chvíli se zdálo, že otázka zda bude či nebude zachována knihovna na Dědině je vyřešena. A teď tu je další petice…. V čem je tedy problém?

 

Chvíli se zdálo, že otázka zda bude či nebude zachována knihovna na Dědině je vyřešena. A teď tu je další petice….

Od začátku roku Městská knihovna avizuje zrušení pobočky Dědině, která eviduje na osm set pravidelných čtenářů. Na tuto zprávu logicky reagovali s velkou nevolí místní lidé. Obraceli i na radnici Prahy 6. Ta se zapojila do jednání jak s knihovnou, tak s majitelem Delty, kde se knihovna nachází, protože máme maximální zájem na zachování a fungování knihovny na sídlišti. Po několika měsících vyjednávání se nám podařil najít kompromis a knihovnu pro Dědinu udržet. Po rekonstrukci Delty se má do areálu vrátit na jaře 2009. Do té doby mohou zájemci využívat služeb pojízdné knihovny. Domníval jsem se, že výsledný kompromis byl úspěchem všech zúčastněných stran. Nejen radnice, ale také nového vlastníka prostor, kde knihovna sídlila a hlavně samotné knihovny.

V čem je tedy problém?

Petice, která přišla na radnici, požaduje přesun knihovny z prvního patra do přízemí. Tomu rozumím. Nerozumím už ale způsobu, jakým petice tuto situaci řeší. Doslova říká: „Dejte knihovně peníze, ať může zaplatit nájemné.“ Očekával bych, že to bude právě knihovna, která prostřednictvím svého ředitele bude velmi intenzivně vyjednávat s pronajímatelem prostor o cenových podmínkách a teprve poté, s konkrétními a pro knihovnu těžko řešitelnými závěry přijde a bude žádat o pomoc, třeba právě finanční. Nebylo by to poprvé, dejvické pobočce také finančně pomáháme. Opak je však pravdou. Ze strany knihovny nezazněla jediná kritika prostor na Dědině a petice občanů žádá pouze o peníze. Neřeší však ani částku. Z toho pro mě vyplývá, že není ani jasné, zda sama knihovna o přemístění o patro níž stojí a zda na to případně sama nemá dostatečné prostředky. Poslední informace ze strany knihovny hovoří o tom, že jim vyjednané prostory vyhovují. Přitom je to právě městská knihovna, která nese odpovědnost.

Sám za sebe říkám, že jsem ochotný s knihovnou i dalšími stranami jednat. Věřím, že umístění knihovny na Dědině má být prospěšné především pro místní občany.