Účet za loňský rok skončil v plusu

Městská část Praha 6 hospodařila v loňském roce se ziskem. Závěrečný účet za rok 2007, který v červnu schválili zastupitelé, vykazuje přebytek 260 milionů 400 tisíc korun. Je to o devadesát milionů korun více než v roce 2006.

Příjmy městské části v loňském roce činily jednu miliardu 674 milionů korun, výdaje pak miliardu 66 milionů korun. Závěrečný účet předložil ke schválení zastupitelstvu místostarosta Jiří Fárek, který je za hospodaření Prahy 6 zodpovědný. Zastupitelé zároveň schválili výsledky podnikatelské činnosti Prahy 6, které skončily výnosem 584 milionů korun.

V oblasti příjmů se podle místostarosty Fárka podařilo plnit záměry městské části v souladu s výchozími propočty, potěšitelný je podle něj nárůst příjmů jednak z úroků a finančního majetku a jednak z hospodářské činnosti.

Přebytek v hospodaření je podle něj způsoben v některých případech nedočerpáním plánovaných výdajů: „Některé akce se nepodařilo realizovat v předpokládaném rozsahu nebo termínu. Překážkami byly například odklady spjaté s vypracováním projektové dokumentace, s vydáváním stavebního povolení a s aktualizacemi dendrologických průzkumů,“ vysvětluje místostarosta Fárek.

Potěšující podle něj je, že v kapitolách školství, kultury a sportu a městské infrastruktury se podařilo plnit propočtené výdaje ze čtyř pětin.