Zabezpečení obydlí a dovolená: rady a doporučení

Základní pravidla bezpečeného chování

Sousedská výpomoc

Vyplatí se udržovat dobré vztahy se sousedy a vzájemně si všímat podezřelých osob v blízkosti obydlí. Důvěryhodná a všímavá osoba může v době dovolené dohlížet na byt či rodinný domek, vybírat schránku a v případě problémů přivolat policejní pomoc.

Není-li k dispozici spolehlivá osoba, lze využít různá elektronická spínací zařízení, která nepravidelně podle nastavení rozsvěcují světla, zapínají rádio, televizi, a tím navozují zdání, že objekt je obývaný.

Zabezpečení bytu

Je-li byt v přízemí, je nutno zabezpečit jeho riziková místa – okna, lodžii a vstupní dveře (instalace mříží, bezpečnostních skel, folií, uzamykatelných klik či instalace bezpečnostních dveří). Ve vyšších patrech domu věnujte pozornost vstupním dveřím (oplechování stávajících dveří, výměna uzamykacího systému dveří za certifikovaný atd.).  

Zabezpečení rodinného domku

U rodinného domu je nutné chránit mechanickými zábrannými prostředky všechny dveřní a okenní otvory (nezapomínat ani na sklepní a koupelnová okénka, zadní dveře, vikýř apod.). Optimálním řešením je zabezpečení elektrickým zabezpečovacím systémem s vyvedením poplachového signálu na pult centralizované ochrany bezpečnostní služby nebo v případě jednodušší signalizace např. k sousedům.

Instalaci techniky svěřte zabezpečovací firmě, která je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). Nemělo by se zapomínat ani na patřičné pojištění.

Program Bezpečná lokalita

Jde o preventivní program, který reaguje na vysokou majetkovou kriminalitu. Městská policie hl.m. Prahy při realizaci tohoto programu spolupracuje s pojišťovnami a s AGA. Program nabízí občanům základní informace o zabezpečení majetku, ochraně osob a zásadách bezpečeného chování, kontakty na policejní preventivní pracoviště a policejní poradenská místa, zprostředkování informací o certifikované technice a službách zabezpečovacích a bezpečnostních firem, které se řídí etickým kodexem a evropskými normami a optimální pojistné produkty pojišťoven. Informace a přihláška do programu jsou na internetových stránkách www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html.

Do programu se hlásí jednotliví občané se svými byty, rodinnými domky a rekreačními objekty, bytová družstva a obce.

Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto vykraden?

Pokud možno zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

Pro případ vloupání se vyplatí označit si některé cennosti, zapsat si výrobní čísla elektronických výrobků apod. Cennosti, které lze jen ztěží označit, vyfotografujte a sepište seznam všech označených předmětů. Seznam pečlivě uložte třeba u příbuzných. Tato opatření usnadňují nalezení a identifikaci předmětů.

Pavel Kocábek, útvar situační prevence MP hl. m. Prahy