Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Finanční příspěvek 200 tisíc pro Au-to klub Markéta schválili v prosinci zastupitelé. „Jedná se po dlouhých letech opět o příspěvek na věci, které jsou spojené s protihlukovými opatřeními,“ uvedl k tomu starosta Tomáš Chalupa.

Autoklub Markéta vloni zahájil rekonstrukci jižní části ochozů, které byly v havarijním stavu. Tato tribuna se nachází na straně k Břevnovu a ke klášteru. „Nechceme přispívat na sedačky nebo na zvýšení kapacity, ale opravdu jenom na tu část, která je spojena s protihlukovými opatřeními. Ostatní prostředky má klub zajištěn od svých zakladatelů, ministerstva školství, ministerstva vnitra či od ostatních partnerů,“ dodal. K výstavbě protihlukových stěn by mělo dojít v tomto roce.


Původní žádost klubu byla 400 tisíc korun, městská část se rozhodla přispět polovinou částky. Městská část přispěla také proto, že nebyla z rozpočtu vyčerpána částka na granty na opravy sokoloven a sportovních zařízení.


Plochodrážní stadion Markéta prochází v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, včetně drah či bezpečnostních bariér. Vloni úspěšně hostil po dvanácté Velkou cenu České republiky seriálu Speedway Grand Prix, pravidelně se zde konají i sportovní akce Prahy 6.