Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Další tramvajové zastávky na Evropské mají rozšířené refýže, instalované zábradlí a přístřešky. Jsou to v obou směrech zastávky Bořislavka a Nad Džbánem.

Na Evropské ve směru z Vítězného náměstí je nově u přechodu pro chodce instalován semafor, stejně tak přibyla světelná signalizace na Patočkově ulici. „Uvedená dopravní opatření jsou výsledkem usilovného jednání Prahy 6 ve snaze zlepšit bezpečnost pro chodce na těchto ulicích, i když jsou ve správě magistrátu hlavního města,“ uvedl radní pro dopravu Jan Záruba. Na úpravách a rozšíření tramvajových ostrůvků, přispívá městská část dopravnímu podniku 20ti procenty. „V loňském roce jsme na rozšíření ostrůvků   posílali na Dopravní podniky cca 6,8 milionů korun,“ sdělila vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Signalizované přechody jsou hrazeny hlavním městem.

Další dopravní opatření na Evropské připravuje městská část v lednu. „Jedná se o světelné informační tabule, které budou řidiče informovat o situaci v Praze 6, o případných komplikacích či kolonách v Dejvicích nebo na Hradčanské,“ řekl radní Jan Záruba. Řidiči budou mít možnost tak zvolit jinou trasu.