Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

„JDE TO I JINAK, aneb ANTIFETFEST PRAHA 2009“

Soutěž je určena jednotlivcům nebo skupině max. 5 tvůrců ve dvou věkových kategoriích:
1. žáci II. stupně základních škol
2. studenti středních škol a odborných učilišť

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd., natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. v celkové délce do patnácti minut na nosičích CD nebo DVD.

Podobně jako v roce 2008, kdy měla soutěž na Praze 6 velký úspěch, proběhne i letos veřejná projekce všech filmů a ocenění vítězných snímků. Do pražského finále postupuje z městské části vítězný snímek z každé věkové kategorie. V pražském finále vybere odborná porota tři nejlepší snímky obou kategorií a jejich autoři získají věcné ceny.
Současně od dubna 2009 bude probíhat internetové hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenější film na www.antifetfest.cz.

Harmonogram soutěže:
Uzávěrka přijímání přihlášek a soutěžních snímků do 31. března 2009
Výběr vítězných snímků městské části Praha 6 do 15. května 2009
Pražské finále červen 2009

Kontaktní osobou pro soutěž na městské části Praha 6 je protidrogová koordinátorka Martina Růthová, tel.: 724 772 293, e-mail: mruthova@praha6.cz.
Další informace a přihlášku najdete také na www.antifetfest.cz