Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Podobně jako v loňském roce ZŠ Pod Marjánkou dostala ke svým padesátým narozeninám dárek v podobě generální rekonstrukce školy, letos takový dostala základní škola Na Dlou hém lánu. Dokončení oprav celé budovy i půl století fungující výuky žáci, rodiče i učitelé řádně oslavili.

Oslavám bylo věnováno dramatické pásmo, ve kterém děti vtipně znázornily, jak šel čas. Nejprve cvičily v modrých a červených trenýrkách, poté si zahráli na Starce na chmelu, na Macha a Še bestovou a pak si připomněly sametovou revoluci a znovu nabytou svobodu. Oslavy pokračovaly programem ve třídách celé odpoledne a návštěvníci si měli možnost prohlédnout opravenou bu dovu, kde se vyměnily elektroinstalace, podlahy, dveře, okna, obklady a bu dova dostala novou fasádu. Spolu s hlavní budovou se rekonstruovala i vedlejší budova školní družiny. Radnice do školy investovala 66 milionů korun.

Pamětníky začátků školy potěšila výstava věnovaná její historii. Mohli nahlédnout do školních kronik. Škola Na Dlouhém lánu vznikla v roce 1958 kvůli nedostatku míst ve školách původně jako jedenáctiletka, zakončená maturitou. Po dvou letech došlo k rozdělení na ZŠ a gymnázium, které se v ro ce 1964 odstěhovalo do Arabské ulice. Celá první polovina 60. let byla pro školu náročná, jelikož se stavbou sídliště Červený vrch nastal obrovský příliv žáků a třídy v tu dobu měly až 48 dětí! Ke zklidnění neúnosné situace došlo až po roce 1965, kdy by la část dětí přesunuta do nově otevřené ZŠ Alžírská.

V roce 1979 se Na Dlouhém lánu poprvé otevřely sportovní hokejové třídy (v kooperaci s HC Hvězda Praha), a nastartovala tak dlouhou cestu vzájemné spolupráce. Od roku 2003 navíc Dlouhý lán otevřel třídy vzdělávacího systému podle M. Montessori, o které je poměrně značný zájem. Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Návštěvníci si se zájmem prohlédli nejen zrekonstruovanou školu, ale zaujaly je ta ké školní kroniky z minulých let.