Památkový grant dostane Náhlovského vila

První památkový grant, kterým městská část hodlá motivovat vlastníky památkově chráněných objektů k jejich ochraně, zná svého příjemce.

Jsou jím majitelé bubenečské vily dr. Jana Náhlovského, známé také jako Jurkovičova vila – podle architekta Dušana Jurkoviče, který ji v roce 1907 navrhl. Na rekonstrukci architektonicky hodnotné vily, která je na seznamu kulturních památek Prahy, přispěje městská část 900 tisíci korunami.

„Cílem památkového grantu je motivovat vlastníky k účinnější ochraně významných objektů, usnadnit jim způsob obnovy, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti,“ uvedla radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová při schvalování grantu zastupitelstvem.

Současní majitelé vilu získali v rámci dědického řízení a užívají ji pro bydlení. Na vlastní náklady v řádu několika milionů korun již opravili střechu, fasádu a připravují opravu oken a dveří. Jak potvrdila výběrová komise, všechny dosavadní práce jsou kvalitní a odpovídají požadavkům památkového grantu. Městská část přispěje na další rekonstrukci. „Obnova objektu a zahrady s altánem bude i nadále pokračovat a jako celek přispěje k utváření veřejných prostorů," doplňuje radní Kekrtová s tím, že vila si zaslouží podporu i proto, že neslouží ke komerčním účelům, a proto si na rekonstrukci nevydělá. Náhlovského vila byla zatím jediným objektem, který měl rekonstrukci s projektem a povoleními připravenu v takové fázi, že splnil podmínky grantu. „V dalším roce počítáme s medializací tohoto projektu památkového grantu a věřím, že se najdou další zájemci,“ domnívá se radní.
 
Vila dr. Náhlovského v Suchardově ulici je rodinným domem s četnými arkýři a lodžiemi. V návrhu těžil slovenský architekt Jurkovič, představitel secesní architektury, ze starších i nových inspiračních zdrojů. Lidové stavitelství potlačil ve prospěch městského rázu architektury a zároveň použil nové konstrukční materiály. Dušan Jurkovi projektoval četné budovy úřadů, škol, obytných domů i památníků. Mezi jeho nejznámější dílo patří soubor výletních ubytoven Pustevny na Radhošti.