Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Radnice Prahy 6 má od prosince nového radního Ondřeje Balatku. Ten byl dosud členem zastupitelstva za ODS a členem odborných komisí. Uvolněným radním byl zvolen v tajném hlasování na prosincovém jednání zastupitelstva. Na funkci neuvolněného člena rady kvůli pracovní vytíženosti naopak rezignoval Lukáš Pollert.

Radnice se tak vrací k původnímu rozložení na starostu a dva jeho zástupce, tři uvolněné radní a tři neuvolněné, tak, jak tomu bylo před rezignací radního Jana Holického v dubnu letošního roku. Uvolněný radní Balatka bude funkci vykonávat jako zaměstnání na radnici a bude za něj pobírat plat. O kompetencích nového radního se definitivně rozhodne na lednovém jednání rady. Již na prosincovém zastupitelstvu však starosta Tomáš Chalupa naznačil, že Ondřej Balatka bude mít na starosti oblast školství a vzdělávání, sociální oblast a zejména financování projektů Prahy 6 z prostředků Evropské unie. Této problematice se věnoval již na pražském magistrátu a odpovídá to i jeho vzdělání.

Osmadvacetiletý PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. vystudoval management na Univerzitě Karlově, doktorandská studia absolvoval na FTVS UK. Balatka by mohl získat pro Prahu 6 například peníze na revitalizaci dalších sídlišť, například na Petřinách nebo na Červeném Vrchu. „Prahu 6 příští rok čekají obrovské rozpočtové výdaje v souvislosti s rozvojem obce, potřebuje kompetentního člověka, který se bude těmto investicím naplno věnovat,“ uvedl tiskový mluvčí Martin Šalek. Sám Balatka soudí, že Praha 6 má velkou šanci na peníze z EU dosáhnout.

Na nejbližším jednání rady dojde též k přerozdělení kompetencí i za odcházejícího radního, lékaře Lukáše Pollerta. Ten se věnoval oblasti drogové prevence a programům podporujícím zdravý životní styl a volnočasové aktivity. Z důvodu vážného úrazu radního a zástupce starosty Václava Širla, které si vyžádá delší léčení, byla navíc dočasně převedena jeho agenda na radního Jana Zárubu.

Současné složení rady MČ:
Starosta
Tomáš Chalupa
2 zástupci starosty
Jiří Fárek a Václav Širl
3 uvolnění radní
Ingrid Kejkrtová, Jan Záruba a Ondřej Balatka
3 neuvolnění radní
Věroslav Gebouský, Ivan Juliš a Jiří Lála