Prvňáčci k zápisu

Zápisy do prvních tříd čtrnácti základních škol v Praze 6 budou probíhat od 20. ledna a potrvají do 4. února. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá. Užitečné informace o školách v Praze 6 včetně jejich výukových programů naleznou rodiče zejména na internetových stránkách jednotlivých škol. Na webových stránkách Prahy 6 v oblasti školství je k dispozici „Výstup z evaluace základních škol“, který popisuje školy, hodnotí je a zaznamenává některé statistické údaje.

Při výběru základní školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, nejsou rodiče vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy. Zpravidla to bývá škola nejbližší.

U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2009 dovrší 6. rok věku, tedy včetně dětí cizinců. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře povolují ředitelé škol. Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2009, mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.

Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

Termíny pro zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2009/2010

27. a 28. 1. 2009 14 – 17 hod. ZŠ Bílá
160 00 Praha 6 – Dejvice,
Bílá 1/1784
www.zsbila.cz

26. a 27. 1. 2009 13 – 17 hod. ZŠ a MŠ Červený vrch
160 00 Praha 6 – Vokovice,
Alžírská 26/680
www.zscvrch.cz

20. a 21. 1. 2009 14 – 18 hod. ZŠ Dědina
161 00 Praha 6 – Liboc,
Žukovského 6/580
www.zsdedina.cz

27. a 28. 1. 2009 14 – 18 hod. ZŠ Emy Destinnové
160 00 Praha 6 – Bubeneč,
nám. Svobody 3/930
www.zsemydestinnove.cz

3. a 4. 2. 2009 14 – 18 hod. ZŠ Hanspaulka
160 00 Praha 6 – Dejvice,
Sušická 29/1000
www.zshanspaulka.cz

27. a 28. 1. 2009 14 – 18 hod. ZŠ a MŠ J. A. Komenského
169 00 Praha 6 – Břevnov,
U Dělnického cvičiště 1/1100
www.jakomenskeho.cz

27. a 28. 1. 2009 14 – 17.30 hod. ZŠ Marjánka
169 00 Praha 6 –v Břevnov,
Bělohorská 52/417
www.zsmarjankapraha6.cz27

28. 1. 2009 14 – 17 hod. ZŠ, Praha 6
160 00 Praha 6 – Vokovice,
Na Dlouhém lánu 43/555
www.zsdlouhylan.cz

28. a 29. 1. 2009 14 – 18 hod. ZŠ nám. Interbrigády
160 00 Praha 6 – Bubeneč,
Antonína Čermáka 6/1022
www.interbrigady.cz

26. a 27. 1. 2009 13 – 18 hod. ZŠ a MŠ, Praha 6, nám. Svobody 2
160 00 Praha 6 – Bubeneč,
náměstí Svobody 2/930
www.zs-ns2.cz

21. a 22. 1. 2009 13 – 17 hod. ZŠ Norbertov
162 00 Praha 6 – Střešovice,
Norbertov 1/126
www.norbertov.cz

2. až 4. 2. 2009 14 – 18 hod. ZŠ  Petřiny - jih
162 00 Praha 6 – Břevnov,
Šantrochova 2/1800
www.petrinyjih.cz

4. a 5. 2. 2009 13 – 18 hod. ZŠ  Petřiny - sever
162 00 Praha 6 – Veleslavín,
Na Okraji 43/305
www.zspetriny.cz

20. a 21. 1.2009 14 – 18 hod. ZŠ T. G. Masaryka
161 00 Praha 6 – Ruzyně,
nám. Českého povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz