Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Základní dokument pro hospodaření městské části schválili zastupitelé těsně před Vánoci. Vyplývá z něj, že pro letošní rok počítá městská část s příjmy ve výši 921,6 milionů korun. Předpokládané výdaje budou tvořit jednu miliardu 658 milionů.

Rozpočtový schodek, který činí 736,4 milionu, pokryje městská část vlastními zdroji, tedy z peněz, které našetřila v minulých letech. „Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, nebereme si žádný úvěr, žádné peníze si nikde nepůjčujeme. Naopak, jako jedna z mála municipalit v ČR i celé EU nemáme jedinou korunu dluhu,“ řekl starosta Tomáš Chalupa v souvislosti se schodkem.

Podle předkladatele rozpočtu, místostarosty Jiřího Fárka, sestavený rozpočet vychází z priorit městské části. Těmi jsou již několik let péče o veřejný pořádek a zeleň, obnova parků, rekonstrukce chodníků a rekonstrukce základních a mateřských škol.

Za služby o veřejná prostranství radnice v letošním roce vydá přes 50 milionů korun. Od května Praha 6 plánuje zavedení nového systému komplexní péče v jednotlivých lokalitách, počítá se s novými smlouvami na údržbu zeleně. Miliony jsou připraveny na výsadbu stromů a nové záhony, na pořízení nových laviček do parkových ploch. Se dvěma a půl miliony korun je počítáno na rekonstrukci parkové plochy kolem budoucího pomníku Nikoly Tesly, za dvojnásobek je v plánu rekonstrukce parku Malý Břevnov. Peníze jsou vyčleněny na rekonstrukci vokovického náměstíčka V Středu nebo okolí usedlosti Pernikářka.

Poslední základní školou z Prahy 6, která letos projde rekonstrukcí je ZŠ nám. Interbrigády. Akce spolkne podle odhadu 38 milionů korun. Dalších téměř deset milionů pak vybudování oddělení MŠ při této škole. Novou třídu ze školnického bytu bude mít i MŠ Bubeníčkova. Školku Terronská čeká generální rekonstrukce za 35 milionů korun. Všechny opravy povedou ke zvýšení kapacity ve školkách.

V oblasti dopravy je přichystáno 103 milionů korun na chodníkový program, dvacet osm milionů na úklidy komunikací. Rozpočet počítá s desetimilionovou částkou na instalaci radarů.

Miliony na opravy domů
Nárůst výdajů v oblasti vnitřní správy je spojen s nákupem materiálu pro nově zrekonstruovanou budovu radnice, tak i dočasně se správou a provozem obou radnic, a to do uvedení do provozu zrekonstruované dejvické budovy. Na dokončení rekonstrukce budovy úřadu je z rozpočtu vyčleněno 191 milionů korun.

Do oblasti bytového hospodářství je zařazeno 220 milionů korun na rekonstrukci obecních domů, včetně domu s Divadlem Spejbla a Hurvínka, které sídlí na Dejvické 38. Příjmy z nájemného, které jdou výlučně na opravy domovního bytového fondu, nestačí. Potřebných 151 milionů korun na opravy domů si městská část vezme z výnosů podnikatelské činnosti.

Příznivci kultury v Praze 6 se letos mohou těšit na tradiční akce, jakými jsou břevnovský masopust, posvícení, velikonoce v Písecké bráně, jarní Slavnosti na Štrozoku, hudební dechovkový festival a tradiční operu v Šárce, kterou letos bude Dvořákův Jakobín. Na tyto akce je vyčleněno 25 milionů korun.

Příjmy městské části podle místostarosty Fárka narostly v oblasti příjmů ze státních poplatků a dividend. Narostly též dotace od hlavního města, pro městskou část činí 373,3 milionu korun.

Změny neprošly
K rozpočtu měli na zastupitelstvu výhrady komunističtí zastupitelé. Stanislav Hejduk kritizoval schodek rozpočtu i některé dle něj nadbytečné výdaje, jako jsou například na květinovou výzdobu nebo na výměnu parkových laviček. Veškeré pozměňovací návrhy komunistů však zastupitelstvo odmítlo. Zastupitel Martin Hrdina ze Strany zelených kritizoval, že oproti loňskému roku narostly běžné výdaje a v návrhu rozpočtu postrádá výhled na další roky.