Stromečky pro charitu

Dražba vánočních stromečků v Písecké bráně vynesla 315 tisíc korun ve prospěch Základní speciální školy rehabilitační a autistické třídy z Alžírské ulice v Praze 6 pro děti s kombinací těžkého fyzického, mentálního a smyslového postižení a žáky s autismem.

Stromky ozdobily známé osobnosti politického i kulturního světa. Mezi nimi například Štěpánka Hilgertová, Pavel Bobek, Tomáš a Kateřina Chalupovi, Iva Hüttnerová, Pavel Šťastný, Radka a Pavel Bémovi, Marie Kousalíková, Kateřina Neumannová, Dejvické divadlo zastoupené Lenkou Krobotovou, Pavel Šimčíkem, Evou Sukovou a ředitelkou Evou Měřičkovou a Zlata Adamovská s Ladislavem Špačkem a Ondřejem Soukupem. Stromky ztvárněné nejrůznějšími styly od tradičních materiálů po avatgartní vzhled byly vystaveny v bráně, odkud si je později z aukce odnesli jejich majitelé.

Za získanou částku bude ve škole realizována nová holandská metoda Snoezelen, která dětem pomůže uvolnit se, odbourat stres a napětí, vytvořit příjemnou atmosféru, snížit neklid, agresivní projevy a hyperaktivitu, rozvíjet smyslové vnímání a prohloubit vztah k rodičům a okolí.