Unijazz pokračuje v Kaštanu

Kulturní program v KC Kaštan, který je návštěvníky ceněn pro svoji pestrost a různorodost žánrů, bude dalších pět let zajišťovat občanské sdružení Unijazz. Zastupitelé prodloužili Unijazzu nájemní smlouvu a zároveň s ní schválili příspěvek ve výši dva miliony korun na činnost sdružení.

„Příspěvek je rovnoměrně rozdělen do 400 tisíc ročně. Podmínkou čerpání příspěvku je uspořádání minimálně dvou set akcí pro veřejnost ročně s celkovou návštěvností nejméně 8 tisíc osob,“ uvedla radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová.
 
Sdružení Unijazz provozuje kulturní dům Kaštan od roku 2004. Za tu dobu vytvořilo pestrou programovou nabídku, kterou průběžně rozšiřuje. „Pravidelné koncerty, divadelní představení, programy pro děti, autorská čtení, přednášky a videoprojekce doplňují výstavy a jednorázové akce jako jsou hudební nebo divadelní festivaly a tematické týdny,“ říká Zdeněk Krejčí, předseda sdružení, s tím, že Kaštan bude i dále otevřeným centrem pro nejširší diváckou obec. V tomto roce uvažuje o dalším open air hudebním festivalu v některém z teplých měsíců, spolu s A. Novotným chystá Kaštan nový typ programu určený seniorům. „Jedná se o pravidelné neverbální divadelní dílny spojené s pantomimickými představeními, do kterých se mohou návštěvníci aktivně zapojit,“ říká Krejčí.

Za čtyři roky působení Unijazzu v Kaštanu se podařilo zútulnit interiér a vytvořit příjemnější prostředí jak pro diváky tak účinkující. Budova však byla stavěná pro úplně jiné účely, proto jsou její možnosti užití omezené. Nevýhodou je třeba to, že chybí výtah nebo že nelze upravit přístup jako bezbariérový. Určitou překážkou je i velikost sálu. Jak uvedl Zdeněk Krejčí, při jeho kapacitě 90 osob nelze ze vstupného zaplatit honoráře větších souborů nebo zahraničních umělců. „Dosud nejvyšší cena lístku na představení v Kaštanu byla 200 korun,“ dodal Krejčí.

Nabídku kulturního centra Kaštan ještě rozšiřuje Popmuseum, které sídlí v jeho prostorách.