ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Střešovická vojenská nemocnice používá k vyšetření v oblasti ORL nejmodernější metody, které slouží k rozpoznání časných stadií nádorových onemocnění.

Ve střední Evropě je tato metoda vyšetření pomocí speciálních endoskopů zcela ojedinělá a ÚVN je zatím jediná, která ji používá. Odhalí o 10% více zhoubných nádorů než při prohlídce běžnou endoskopií.

Vyšetření pomocí nových přístrojů představili v prosinci lékaři ORL kliniky 3. lékařské fakulty UK. Vyšetření probíhají stejně jako jiné flexibilní endoskopie, liší se však zásadně ve speciálních programech na zpracování obrazu, které zvýrazňují některé struktury podezřelé z nádorového bujení. Umožňují podchytit deset i více procent malých povrchových lézí, které jsou klasickou endoskopií přehlédnuty a jsou pak nalezeny až v pokročilejších stádiích. Přednosti nových metod zhodnotil přednosta ORL kliniky ÚVN plukovník Michal Navara: „Kamera, která je na konci endoskopu, nám dává vynikající, daleko přesnější obraz. Je to sice obtížnější na údržbu, ale výsledný obraz je o třídu, možná o dvě lepší. Takové vyšetření umožňuje lepší, cílenější a včasnější zachycení potenciální nádorové tkáně." Tyto metody se v Čechách zatím využívají v jiných lékařských oblastech, například v plicním lékařství.

Pacienti, kteří mají problém, o kterém se domnívají, že by mohl patřit na pracoviště ORL, se mohou objednat přímo, bez doporučení lékaře. „V budoucnosti plánujeme režim preventivních prohlídek za úhradu, tento systém ale ještě není dopracován do detailů, můžeme zatím pouze odhadovat, že cena se bude pohybovat v několika tisících korun za vyšetření,“ uvedl Michal Navara a pokračoval: „V tuto chvíle je zařízení ve zkušebním provozu tak, abychom se dobře seznámili s technikou a vyšetření je zatím zdarma.“