Vlastivědné vycházky

Sobota 10. 1. Sváteční novoroční prohlídka Břevnovského kláštera a sobota 24. 1. Bubeneč ještě jednou

Sobota 10. 1. Sváteční novoroční prohlídka Břevnovského kláštera,
který je nejstarším mužským a dodnes činným klášterem u nás. Máte možnost se seznámit s jeho historií a podobou a to v různých historických etapách. Sraz v 15 hod. před objektem (Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov – spoj.tram. č. 15, 22, 25. stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do kláštera 50/30, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová

Sobota 24. 1. Bubeneč ještě jednou
Volné pokračování listopadové vycházky. Tentokráte se podíváte, kde bydleli např. Ludvík Svoboda nebo Max Švabinský, povíme si, kde je dodnes prameniště s potokem a ukážeme si i další zajímavosti této části Prahy. Sraz v 10 hod. na zastávce aut. č. 131 Sibiřské nám. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková

Vycházky jsou pořádány ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.
Organizuje Porta Praga.