Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

V prosinci ve věku jedenaosmdesáti let zemřel pan Ing. Vok Malínský. Pan Malínský, břevnovský rodák, v Praze 6 celý život žil a pracoval.

Až do své smrti byl předsedou obvodního výboru Svazu bojovníků za svobodu v Praze 6 a předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů. Prostřednictvím této organizace, která spojuje dva a půl tisíce členů, hájil zájmy politických vězňů a pozůstalých po nich. Jako vášnivý cestovatel byl léta organizátorem sobotních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy.

Pan Ing. Vok Malínský, CSc. se narodil dne 19. července 1927 v Praze. Dětství prožil v rodinném domě v Břevnově. Posléze se stal studentem Nerudova reálného gymnázia na Malé Straně, tato studia však musel v důsledku událostí 2. světové války a německé okupace předčasně opustit. V letech 1944 – 1945 byl internován v koncentračním táboře v Bystřici u Benešova. Následné ukončení 2. sv. války mu umožnilo úspěšně odmaturovat. Ve studiu pokračoval na stavební fakultě ČVUT. Poté pracoval jako stavební projektant – vodohospodář ve Vojenském projektovém ústavu v Praze, kde se m.j. podílel na stavbě prvního pražského podchodu pro pěší pod středem Václavského náměstí. Později se jako resortní vodohospodář Ministerstva národní obrany zabýval zejména ochranou povrchových i podzemních vod proti úniku kontaminujících ropných látek z armádních provozů. I přes nejrůznější těžkosti, dané m.j. přístupem zodpovědných orgánů i politikou té doby, se mu podařilo změnit  přístup všech složek armády právě k ochraně vodních zdrojů, toků a nádrží, jakož i zlepšit situaci tam, kde již v předchozím období ke kontaminacím došlo. V rámci svých ekologických aktivit byl také po určitou dobu zastupitelem Městské části Praha 6.

Kromě toho ovšem byl Vok Malínský také náruživým cestovatelem zejména v rámci Československa, posléze Česka. Byl členem Klubu železničních cestovatelů, sám i s tímto klubem procestoval např. prakticky celou železniční síť dnešního území Česka a Slovenska.

Oblíbených výletů se Šestkou do blízkého i vzdálenějšího okolí hlavního města, zorganizoval téměř dvě stovky. Byl velkým znalcem památek, vlastivědných zajímavostí i záhadných lokalit našeho regionu.