ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

ZŠ Emy Destinnové by mohla být další základní školou v Praze 6, která by již od 1. třídy vyučovala angličtinu.

„Uvažujeme od září 2009 o otevření 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny pro děti, které měly angličtinu v mateřské škole a bylo by pro ně ztrátou času začínat od základů,“ říká ředitelka školy Ludmila Fišerová. Škola vychází vstříc rodičům budoucích prvňáčků. „Rodiče mají zájem na tom, aby si jejich děti dosavadní znalost jazyka udržely a prohlubovaly,“ říká ředitelka s tím, že pokud se sejde takový počet prvňáčků se znalostí angličtiny, aby vytvořili třídu, ZŠ Emy Destinnové vyhoví zájmu rodičů a třídu zřídí.

Emy Destinnové vyhoví zájmu rodičů a třídu zřídí. Vedoucí odboru školství Jan Holický tuto možnost vítá. „Je to další rozšíření pestré nabídky výuky na základních školách. Městská část obecně usiluje o to, aby výuka jazyků na školách byla co nejkvalitnější a nejdostupnější, proto tuto snahu škol podporuje.“

V současné době se Praze 6 anglický jazyk od první třídy vyučuje na základních školách Marjánka, Na Dlouhém lánu, nám. Svobody 2 a nám. Interbrigády, na Norbertově a Petřinách jih a ve waldorfské třídě na Dědině.