Do světa badatelů z Petřin

Ústav makromolekulární chemie AV ČR pořádá Dny otevřených dveří v pátek 6. a v sobotu 7. 11.

Během obou dnů od 9 do 15 hodin je možné absolvovat zajímavé exkurze. Kromě toho je letos připravena série přednášek s podtitulem „Polymery pro náš svět“. Přednášky se uskuteční v úterý 3. 11. v hlavní přednáškové místnosti našeho ústavu od 13 do 16 hod.