Na jazykové kurzy letos vyjelo třikrát více dětí

Více než devět set žáků od 6. do 9. tříd základních škol z Prahy 6 v letošním roce vyjelo nebo se v nejbližší době chystá na jazykové studijní pobyty do zahraničí. To vše díky programu Otevřený svět, který odstartovala radnice na konci loňského roku. Počet dětí z Prahy 6, které se mohly učit jazyk v cizí zemi, se tak oproti minulému roku téměř ztrojnásobil.

„Úspěch programu předčil naše očekávání. Na studijní pobyty vyjelo víc dětí, než předpokládaly naše smělé plány,“ řekl starosta Tomáš Chalupa, který je tvůrcem projektu. Podle něj je totiž jazykové vzdělání nezbytností. „Pokud naše děti nenaučíme aspoň jeden cizí jazyk, daleko to nedotáhnou,“ říká s tím, že pobyt v cizojazyčném prostředí je důležitou zkušeností. Podpora jazykového vzdělání bude prioritou obecního rozpočtu i v roce 2010.

Do programu se zapojily všechny základní školy z Prahy 6 i víceleté gymnázium Nad Alejí. „Z celkového počtu dětí, které vycestovaly, jich má 776 trvalý pobyt v Praze 6. Těm všem městská část náklady na pobyt z podstatné části uhradila,“ doplnil radní pro školství Ondřej Balatka. Praha 6 na studijní pobyty žáků přispívá až do 90 % nákladů. V letošním roce to bylo částkou 4 a půl milionu korun. To vše také díky smlouvě s Letištěm Praha, které přispělo darem 3 miliony 800 tisíc korun, jako určitou kompenzaci občanům Prahy 6. „Pro srovnání lze uvést, že v loňském roce byla na podporu studijních pobytů čerpána z rozpočtu Prahy 6 částka necelý milion korun,“ zhodnotil nárůst radní Balatka. V loňském roce vycestovalo na jazykové kurzy 312 školáků, před dvěma lety jen 190. Nejčastějším místem pobytů byla Velká Británie, 15% dětí navštívilo kurzy ve Francii, mezi cílové oblasti patřilo Německo, Dánsko, Itálie a Španělsko. Díky programu Otevřený svět se uskutečnily i příměstské tábory. „O prázdninách jsme uspořádali dva týdenní kurzy s rodilým mluvčím,“ uvedla ředitelka ZŠ Hanspaulka Marie Pojerová. Vybraní žáci ZŠ Pod Marjánkou se v říjnu podívají do USA. „Pobyt v cizojazyčném prostředí nejen prohloubí jazykové vědomosti, ale stává se pro děti přirozenější,“ domnívá se ředitelka ZŠ Pod Marjánkou Marcela Pácalová.

Finanční podporu městské části získávají pouze studenti, kteří mají trvalé bydliště v Praze 6. „Pro žáky z jiných městských částí nebo obcí, kteří se pobytu se školou zúčastnili, jsme připravili vzor žádosti o příspěvek v místě jejich bydliště,“ sdělil školský rada Jan Holický.

Studenti Prahy 6 na jazykových kurzech v zahraničí
2009 776 dětí
2008 312 dětí
2007 190 dětí
Náklady Prahy 6 na podporu pobytů r. 2009: 4 miliony 498 tisíc korun
Z toho příspěvek Letiště Praha: 3 miliony 859 tisíc korun