Na nové čestné občany může být Praha 6 hrdá

Tři osobnosti zařadila Praha 6 od září mezi své Čestné občany. Ocenění udělil starosta Tomáš Chalupa in memoriam historikovi umění a literárnímu kritikovi Václavu Černému, bojovníku proti komunismu a propagátorovi skautingu Luboši Jednorožci a herci a spisovateli Ivanu Vyskočilovi.

 
Čestný občan Ivan Vyskočil.

Vyznamenání předal při slavnostním jednání zastupitelů v Tereziánském sálu břevnovského kláštera v den, který se váže k Praze 6 jako připomínka sjednocení města a obcí pod velkou Prahu. Starosta zdůraznil, že by nebylo obce bez jejích občanů: „Bez společenství lidí, kteří ji svou pílí a pracovitostí, invencí a umem posouvají dopředu. Nebylo by bez nich vývoje. A nesmíme dopustit, aby se vrátily síly, které by znovu mařily, ničily a bořily,“ řekl starosta.

Z obou žijících oceněných osobností přišel osobně Ivan Vyskočil, kterého pocta dojala. „Jestliže jsem celý život dělal čestně a pro věc, obec si toho všimla a je mi dáno pokračovat, tak je to na jedné straně vyznamenání a na druhé závazek pro další život,“ řekl letos osmdesátiletý dramatik, který zanechal v českém divadelnictví, dramatice a literatuře výraznou stopu. Nyní je ředitelem Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví a své zkušenosti stále předává studentům na DAMU.

Jako projev úcty a ocenění odvahy, osobní statečnosti a celoživotních pevných postojů udělila Městská část Čestné občanství Luboši Jednorožci, který byl komunisty odsouzen a léta vězněn od svých 25 let. Dopustil se trestného činu vlastizrady tím, že věděl o připravovaném útěku rodinné známé na Západ. Sám žádný útěk neplánoval, jenom nesplnil svoji občanskou povinnost a přípravu útěku neoznámil. V roce 1968 se Luboši Jednorožci podařilo odejít s rodinou do USA, kde se zapojil do skautského hnutí, stejně jako v mládí v Čechách. Ocenění převzala dcera Renata Jednorožcová.


Sukovo kvarteto s houslistou Jiřím Hudečkem zahrálo k poctě čestným občanům při slavnostním koncertu v bazilice sv. Markéty.