Praha 6 přispěla na sport

Zastupitelé schválili dar 80 tisíc korun pro postiženého sportovce na nákup speciálního sportovního invalidního vozíku.

Osmadvacetiletý David Lukeš je po úrazu páteře a poškození míchy už osm let trvale odkázán na invalidní vozík a má částečné poškození i horních končetin. „Přes tento handicap pracuje a jeho koníčkem je sport, který je i jedním z důležitých článků rehabilitace, která vede k lepší fyzické i psychické kondici a následné soběstačnosti,“ zdůvodnil pomoc radnice starosta Chalupa, na kterého se postižený sportovec obrátil pro pomoc.

David aktivně provozuje ragby vozíčkářů, na které potřebuje speciálně upravený vozík. Jeho cena je 120 tisíc korun. Sám, případně s pomocí Ligy vozíčkářů, dá dohromady 40 tisíc korun, zbývajících 80 tisíc korun mu přispěje městská část.

Příspěvek 100 tisíc korun schválili zastupitelé pro TJ Ruzyně na výstavbu ochranného oplocení sportovního areálu. Areál několik let využívá fotbalový klub Dukly Praha, který zde ve spolupráci s magistrátem vybudoval tréninkovou mládežnickou základnu.

Během dlouhodobého pronájmu Dukla vybudovala travnaté hřiště, tréninkové hřiště s umělou trávou a zrekonstruovala šatny. Klub podle svého ředitele Petra Voženílka již nemá peníze na zabezpečení nových hřišť v areálu, kde se pak v noci potulují bezdomovci a lidé si přes něj zkracují cestu. Mimořádná dotace Prahy 6 bude sloužit na oplocení pozemku.