V Praze 6 bude nový Domov pro seniory

Po letech úsilí je jisté, že v ulici Za Kajetánkou na Břevnově vyroste nový dům pro seniory.

Společný projekt představili v září primátor Pavel Bém a starosta Tomáš Chalupa. V Praze 6, která patří co do věku populace mezi nejstarší městské části, to bude již třetí budova Domova pro seniory Elišky Purkyňové, který sídlí v Dejvicích.

„Jsem rád, že jsme po dlouhém hledání mohli nabídnout území, kde může tolik potřebný nový domov stát,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Primátor Pavel Bém potvrdil, že peníze na jeho výstavbu jsou v rozpočtu hlavního města jako jedna z priorit. Z 22 domovů pro seniory registrovaných v Praze jich je osm zřízeno hlavním městem. Domov Elišky Purkyňové ve svých dvou pracovištích v ulici Thákurova a Šolínova má současnou kapacitu 255 lůžek.

Domov pro celou rodinu
Nový domov pro seniory nabídne podle předpokladů 200 lůžek rozmístěných do 89 pokojů. Kapacity pokojů nebudou pevně dané, obytnou buňku bude možné variabilně obměňovat. Novostavba bude mít čtyři podlaží. V přízemí budou umístěny obslužné prostory jako rehabilitace, stravovací prostor s jídelnou, ordinace lékaře, kadeřnictví, pedikúra či ergoterapie. Ve vyšších podlažích budou obytné prostory pro rezidenční a odlehčovací službu a pokoje zvláštního režimu. Tyto pokoje budou koncipovány dle potřeb a zdravotního stavu klientů, např. pro klienty s psychiatrickým onemocněním, demencí, Alzheimerovou chorobou.

Podle ředitelky Domova Evy Kalhousové to nebude jen klasický domov s rezidenční službou, ale tzv. „domov pro celou rodinu“: „Nabídneme odlehčovací službu, to je režim, kdy senior zůstává po krátkou dobu, například pokud rodina maluje nebo jede na dovolenou.“ Součástí domova bude poradenství: „Ne všichni si vědí rady se stárnoucími lidmi,“ říká Kalhousová. Prostory zde nalezne i denní stacionář, kam senioři docházejí během dne a večer se vracejí domů.

V současné době probíhá výběr dodavatele stavby, po skončení výběrového řízení bude také jasné, jak dlouho stavba potrvá.

Nová lůžka pod střechou
Starosta Tomáš Chalupa si při návštěvě Domova prohlédl probíhající práce na půdní vestavbě v ulici Thákurova. Z nefunkční půdy, kterou Domov začal přestavovat v polovině srpna, vznikne další prostor s 19 lůžky a zázemím. „Do provozu by měla být vestavba uvedena na konci března,“ uvedla ředitelka Kalhousová.

Po dokončení stavby v Břevnově bude hlavní město spolu s vedením domova řešit, jak naložit s nevyhovujícím technickým stavem domu v Šolínově ulici, který je další částí Domova seniorů. „Vedení domova předloží návrh, zda lze prostory vhodně využít i dále pro sociální služby hlavního města,“ řekl primátor Pavel Bém, který uvažuje i o ekonomickém zhodnocení. Eva Kalhousová potvrdila, že vedení uvažuje o využití pro sociální služby typu denního stacionáře a podobných, na nápadu zatím pracuje.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v letošním roce slaví 85 let od svého vzniku. Název nese po své zakladatelce a první ředitelce a v počátcích sloužil jako Útulný domov osamělým ženám. V roce 1962 se z vůle Národního výboru změnil v Domov důchodců.