Zastupitelé jednali v knihovně

Již potřetí letos změnilo jednání zastupitelstva své místo. V září se z důvodu obsazeného sálu na Marjánce konalo v konferenčním sálu Národní technické knihovny. Zastupitelé mohli využít komfortu nových, technicky výborně vybavených prostor.

Zastupitelé na zářijovém jednání schválili zprávu o plnění rozpočtu za první pololetí letošního roku, kterou předkládal místostarosta Jiří Fárek. Schválili prodej několika nebytových jednotek, prodej bytů v rámci privatizace bytového fondu a rozhodli o prodeji několika menších pozemků.

Za pozemky nové hřiště
Debatu mezi zastupiteli vyvolal prodej pozemků mezi Evropskou a Leteckou ulicí na Dědině. Obecní pozemky o celkové rozloze více než 2 tisíce čtverečních metrů tvoří logický funkční celek se sousedními pozemky vlastněných soukromou firmou. Ta na nich plánuje vystavět nízkopodlažní administrativní budovu a bytové domy, obojí s podzemními garážemi. Na pozemcích Prahy 6 leží část dosavadního sportoviště. Zastupitelé po krátké debatě, kterou iniciovali Zelení a Evropští demokraté, podmínili na návrh starosty prodej pozemků za 15 a půl milionu korun tím, že společnost musí na vlastní náklady do doby zahájení výstavby postavit za zrušené hřiště náhradu. A to v docházkové vzdálenosti od původního hřiště. Místo pro nové hřiště vytipuje odbor územního rozvoje městské části. Komunistický zastupitel Ivan Hrůza vystoupil proti jakémukoliv prodeji obecních pozemků.

Prodávané pozemky jsou v územním plánu zaneseny jako smíšená plocha. O jejich prodeji radnice uvažovala již před dvěma lety. Podle vedoucího odboru územního rozvoje Bohumila Beránka tvoří území pravé strany Evropské třídy ve směru do centra jakousi vstupní bránu Prahy 6, a zde je možná regulovaná zástavba. Naopak na druhé straně Evropské, přiléhající k Šárce, je zástavba nepřípustná.