Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

náhled souboruChodníkový program Prahy 6 se dostal ke 100. opravované ulici. Tou je ulice Eliášova v Bubenči.

„V současné době se provádí celková oprava povrchů po ulici Jaselskou. V navazujícím úseku po ulici Čs. armády bude od 6. listopadu probíhat obnova vodovodních řadů,“ vysvětlil radní pro dopravu Jan Záruba. Tento úsek proto dostane jen asfaltové záplaty a finální úprava bude provedena na jaře. Ulice dostane nově dlážděné chodníky, dlážděná budou i parkovací stání a povrch vozovky bude asfaltový. Situace se tak obrátí, dosud byla dlážděná vozovka a chodníky z asfaltu. Celkový počet parkovacích míst zůstane prakticky nezměněn. Z důvodů nutných úprav zvláště v místech přechodů částečně ubudou, ale v nyní realizovaném úseku se počet navýší díky změně podélného stání na kolmé. Větší bezpečnost chodcům by mělo přinést podstatné zkrácení délky přechodů pro chodce, z místy až 15 metrů dlouhého přechodu na 6 metrů. Část po Jaselskou ulici by měla být dokončena 6. listopadu. Opravu ulice, která je majetkem hlavního města, financuje jako v ostatních případech chodníkového programu ze svého rozpočtu Městská část Praha 6. Přijde ji na 30 milionů korun.


Kde dále probíhá chodníkový program v Praze 6:
Hošťálkova, 99. ulice:
po jednotlivých etapách probíhá celková oprava komunikace v úseku Dvořeckého – Kochanova. Do konce listopadu se předpokládá dokončení prací v úseku Dvořeckého – Vodňanského. V úseku Vodňanského – Kochanova nejprve dojde k rekonstrukci kanalizace, úpravy povrchu budou v roce 2010.

Za Strahovem, 88. ulice: poslední etapou v úseku Závěrka-Gymnastická by měly být 14. prosince dokončeny práce na rekonstrukci ulice. Nový povrch bude dlážděný z drobné žulové dlažby. Původní byl dlážděný, překrytý asfaltem, tudíž dochází k obnově původního stavu

Kochanova, 97. ulice: po dokončení oprav inženýrských sítí (obnova vodovodních a plynovodních řadů) bude od 26. 10. do 9. 11. opraven povrch ulice v úseku Bělohorská-Zúžená

Bílá a Božkova, 101. a 102. ulice: obnova povrchu chodníků. V rámci prací dojde ke zklidnění dopravy v blízkosti základní školy, bude stavebně zvýšen prostor křižovatky Bílá a Božkova včetně přechodu pro chodce v ulici Božkova. Práce budou probíhat do 15. prosince.

Ulice Libocká v úseku U Hvězdy – Pelikánova je z důvodu oprav TSK do 15 listopadu uzavřena. Dojde i k odklonu trasy autobusové linky 179. Do 30. 10. povede linka 179 z Petřin přes zastávky Obora Hvězda – Malý Břevnov – Bílá Hora – Ruzyňský hřbitov – Jiviny – Staré náměstí – Ruzyňská škola – Ruzyňská – Divoká Šárka. Ve směru jsou Nové Butovice zastávky zřízeny v zastávkách linky 108 směr Dejvická, zastávka Libocká (směr Letiště Ruzyně) je přemístěna z ul. Libocké do ul. Sestupné, cca 40 m před křižovatkou s ulicí Pod Domky.