Jáma lvová pro talentované děti

ČVUT připravilo matematicko – programátorskou korespondenční soutěž Jáma lvová pro talentované žáky základních škol a víceletých gymnázií. Vítězové soutěže pojedou zdarma na desetidenní letní tábor plný her, zábavy, technicky a přírodovědně zaměřených praktických úkolů.

Cílem projektu je podpořit zájem mládeže o technické obory, především o matematiku a informatiku, a to populárně naučnou formou. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit na stránkách www.jamalvova.cz.

Jáma lvová se skládá ze tří kol, v každém čeká 5 záludných úloh. Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie, starší (8. a 9. třída) a mladší (6. a 7. třída), zúčastnit se však mohou řešitelé i z nižších tříd. Pro prvních 16 řešitelů z každé kategorie je připraven zdarma letní tábor v srpnu 2010.

První kolo prvního ročníku začalo 1. 10. a jeho původní uzávěrka z 31. 10. je o několik týdnů prodloužena, řešení  se bude přijímat i později. Další kolo následuje 1. 12. a třetí s odstupem přibližně dvou měsíců.