Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

Primátor Pavel Bém se společně s náměstkyní Marií Kousalíkovou zúčastnili slavnostního otevření nové tělocvičny v Gymnáziu Jana Keplera.

Kompletní náklady na tělocvičnu byly hrazeny z finanční podpory hlavního města Prahy, tělocvična stála 22 milionů korun. Otevření nové tělocvičny bylo spojeno s basketbalovým zápasem, kterého se zúčastnil primátor Bém a ředitel gymnázia Jiří Růžička.

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha. Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém studiu především k dalšímu studiu na vysoké škole. Úspěšnost při přijímacím řízení na další studia je tradičně vysoká, v minulém školním roce dosáhla 99 % přijatých. Gymnázium patří v tomto směru k nejlépe hodnoceným školám v České republice. Celkově studuje zde studuje ve 20 třídách 595 žáků.