Pozvánka do světa badatelů

Ústav makromolekulární chemie AV ČR otevírá svá pracoviště zájemcům o prohlídku v pátek 6. a v sobotu 7. listopadu. Během obou dnů otevřených dveří od 9 do 15 hodin je možné absolvovat zajímavé exkurze.

Všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti jsou vítáni. Více informací můžete najít na webových stránkách http://www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/otdver.htm nebo u RNDr. Petra Kadlece na telefonním čísle: 296 809 274 nebo na e-mailové adrese: kadlec@imc.cas.cz.

Adresa ÚMCH AV ČR v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06.