Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

V říjnu začala ražba poslední části tunelového komplexu Blanka. Stavbaři Metrostavu začali hloubit více než 500 metrů dlouhý úsek tunelu Brusnice od Myslbekovy ulice směrem na Prašný most, který bude součástí městského okruhu. Hotov má být do konce příštího roku. Celá stavba pak o rok později.

U zahájení ražby nechyběl primátor Pavel Bém, který symbolicky uložil sošku sv. Barbory na portál tunelu. „Aby ochraňovala dílo samé, ale i pracovníky, protože se jedná o práci i v dnešní době poměrně rizikovou,“ vysvětlil rituál ředitel divize 2 Metrostavu Miloslav Hadrava. Stavbaři budou mít nad hlavami asi 25 metrů horniny. „Začínáme s jižní tunelovou rourou, která bude dlouhá 534 metrů, za měsíc pak chceme zahájit ražbu severní, která je dlouhá 549 metrů,“ sdělil Miloslav Hadrava.

„Je to poslední ražba, kterou při stavbě 6,5 kilometrového okruhu zahajujeme. Část stavby jde pod památkově chráněnou rezervací, konkrétně pod Mariánskými hradbami Pražského hradu," uvedl pražský primátor Bém. Oba tunelové tubusy nepodchází žádné budovy, jen v poklesové zóně se nachází budova Ministerstva kultury a domy u ulice Jelení. „Všude byly provedeny stavebně technické průzkumy. Celé území včetně tramvajových tratí, komunikací a inženýrských sítí bude stále geodeticky sledováno. Investor je ve spojení se všemi majiteli domů a bude reagovat na jejich podněty," ujišťuje magistrát i společnost Metrostav. Transport materiálu a rubaniny bude prováděn dle stanovených a projednaných dopravních cest od jámy Myslbekova,“ doplnil mluvčí magistrátu Jiří Wolf.Na asi 400 metrech břidlicové skály, která posléze u Prašného mostu přechází v zeminu, nebude pracovat stroj, jemuž dělníci říkají vrtačka, ale čtyřicetitunový bagr. Geologické poměry jsou v tomto místě velmi složité a proměnlivé. Kvalita horniny se snižuje k jámě Prašný most. Vzorky z prvního čtvrtletí roku 2010 tedy rozhodnou, jestli bude třeba v posledních 100 metrech tunelu sanačních opatření.

Informační centrum na Letné je pro veřejnost otevřeno každou středu od 14 do 18 hodin.


Primátor Pavel Bém uložil k portálu sošku svaté Barborky.